ChristenUnie: Geen financiële steun meer voor Vitesse

IM001235zaterdag 27 juni 2009 12:12

Aanstaande maandag zal de ChristenUnie een amendement indienen waarmee we duidelijk willen vastleggen nooit meer financiële steun aan Vitesse te verlenen.

De belangrijkste reden hiervoor is dat een voetbalclub, als commercieel bedrijf, zelfstandig dient te functioneren. Het is een principekwestie: De overheid hoort geen financiële steun te verlenen aan betaalde voetbalorganisaties. De praktijk van al de jaren dat de gemeente via het reddingsplan Vitesse-Gelredome wel een financiële relatie had met Vitesse, overtuigt ons van de waarde van dat principe. Uiteindelijk verloor de gemeente bijna 12 miljoen euro!

De schuld van dit debacle ligt overigens niet alleen bij Vitesse. Ook het college en de raad hebben fouten gemaakt. Juist door het leidende motief, het redden van Vitesse, werden er op cruciale ogenblikken keuzes gemaakt op basis van emotie, en niet op basis van goede informatie en goede afweging van risico’s.

Het argument dat vaak gebruikt wordt is: Maar de gemeente steunt toch ook de schouwburg? En van voetbal genieten toch elk weekend heel veel Arnhemmers? Dat is allebei waar. Maar er is een groot verschil: De medewerkers bij de schouwburg  verdienen totaal andere salarissen dan de spelers van Vitesse. En de schouwbug werkt met heel andere begrotingen dan een voetbalclub.

Het raadsrapport dat veel discussie oproept, laat in iedere geval zien dat een financiële relatie met een voetbalclub complex en lastig is, en dat het de sturende en controlerende capaciteiten van Arnhem ver te boven gaat.

Vorige week vroegen wij de PvdA wie er volgens hen schuld heeft aan alle dramatische gevolgen van het reddingsplan. Fractievoorzitter Rikken antwoordde toen dat dit Vitesse is.  Dan lijkt het me niet meer dan logisch dat ook de PvdA besluit nooit meer financieel met Vitesse in zee te gaan.

 

« Terug