Terugblik

kofferwoensdag 15 juli 2009 12:12

Nu de laatste raadsvergadering erop zit, en overal de vakantiekoffers worden gepakt, is het goed om even terug te blikken op het afgelopen politieke seizoen. Vlekkeloos liep het allemaal niet en het gevolg daarvan was dat we vaak geleid werden door ‘toestanden op het stadhuis’ en minder door onze eigen agenda. Desondanks heeft de fractie tussen de bedrijven door veel van het eigen verkiezingsprogramma via voorstellen binnengehaald.

Het ‘seizoen’ begon eigenlijk al toen tijdens de vorige zomervakantie bleek dat er een enorme financiële overschrijding was ontstaan bij de verbouw van het Museum voor Moderne Kunsten.  Met als resultaat dat wethouder van Bodegraven vertrok.  Daarna passeerden discussies over Rijnboog, Arnhem Centraal, de sfeer in de raad, Vitesse en zelfs het Nationaal Historisch Museum de revue. En tenslotte stapte, vanwege het debacle rond de financiële afwikkeling van de Sonsbeektentoonstelling, ook wethouder Weeda  op.

Inmiddels is door de coalitiepartijen besloten om door te gaan met vier wethouders. Hoewel dat weinig is voor een stad als Arnhem, is het gezien de korte periode die nog rest tot aan de verkiezingen verstandig. Het college gaat daarnaast wel op zoek naar ondersteuning, een soort wethoudersassistenten. Ik ben blij dat de twee onderwerpen die door ons tijdens de consultatieronde met de coalitiepartijen zijn aangedragen, beide zijn meegnomen in het vervolgtraject. Wat zijn nog speerpunten de komende maanden? Het gaat dan om een gedegen, breed crisispakket, en om een verbetering van de ambtelijke communicatiecultuur op het stadhuis. In september zal de raad over beide onderwerpen in debat gaan. Neem daarbij de nieuwe voorstellen over Rijnboog (Havenkwartier) waarover we ook in september gaan spreken, met de daarbij behorende maatschappelijke en politieke onrust, dan is even flink uitrusten de komende weken geen overbodige luxe.

Toch zijn we als fractie ook erg tevreden en dankbaar voor de resultaten die we mochten behalen. Bijna alle moties en amendementen haalden het. En daarmee hebben we veel punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd. Nou ja, gerealiseerd, de uitwerking moeten we natuurlijk flink in de gaten houden.

Aandacht verdient hier trouwens het  amendement  ‘Alles in kaart’ , aangenomen in oktober 2007. Hierin vroegen we om per wijk alle gesubsidieerde en niet gesubsidieerde instellingen, dus ook de levensbeschouwelijke , in kaart te brengen en dat resultaat vervolgens als een nieuwe voorzieningenwijzer beschikbaar te stellen. Het heeft even geduurd, maar inmiddels is de eerste daarvan gepresenteerd. Geweldig! Vooral ook een kans voor kerken en gemeenten om daar gebruik van te maken en een erkenning van het vele ‘vrijwilligerswerk’ dat door kerken wordt verzet.

We hebben als fractie hard gewerkt, de sfeer en het vertrouwen onderling was uitstekend. Dat is echt onmisbaar, zeker voor een eenmansfractie. We voelen ons dan ook door God gezegend door de mogelijkheden die we kregen en konden benutten. Nu gaan we genieten van een aantal weken rust, en hopen in september met frisse moed weer te starten.

 

« Terug