Go to the start....

druppelwoensdag 09 september 2009 12:25

Het nieuwe seizoen kondigde zich druppelsgewijs aan. Dit jaar geen flitsend startschot, maar het waren vooral diverse Arnhemmers met praktische vragen en problemen die mij de laatste weken wisten te vinden, en waardoor ik merkte dat een stad als Arnhem nooit stilstaat.

Zo ontdekte ik dat de theorie en de praktijk van de WMO soms met elkaar botsen. Want stel dat je je buiten in een scootmobiel moet verplaatsen omdat een elektrische rolstoel vanwege lichamelijke beperkingen niet mogelijk is. En dan blijkt dat je voor een scootmobiel op termijn een flinke eigen bijdrage moet gaan betalen, terwijl een elektrische rolstoel helemaal vergoed wordt. Dat wringt, als je geen keus hebt. Het is begrijpelijk dat het vergoeden van een scootmobiel niet vanzelfsprekend is. (Onlangs zag ik zelfs een pizzabedrijf dat gebruik maakte van scootmobiels!)

Maar het woord maatwerk wordt altijd in een adem genoemd met de WMO. En dit lijkt me nou typisch een geval van maatwerk!

Gisteren bezocht ik het CASA-debat over het Havenkwartier in Rijnboog. Ik hoopte op nieuwe inzichten maar helaas kwamen er geen nieuwe argumenten voor of tegen boven tafel. Deze maand behandelen we in de raad de Nota van Randvoorwaarden van het Havenkwartier. Voor de ChristenUnie zullen financiële haalbaarheid/risico’s, maatvoering en draagvlak de drie doorslaggevende aspecten zijn. Ondanks de enorme omvang, ziet het plan er inmiddels qua maatvoering beter uit dan voorheen: meer kleinere verblijfsruimten, speelsere lijnen, en logischer verbindingen. Over de financiën vallen echter nog veel vragen te stellen: Is het verstandig alle MOP-gelden en subsidies in fase 1 al in te zetten? Hoe gaan we dan verder met fase 2 en 3? Wat voor financiële claim leggen we dan op de toekomst? Hoe zit het met de parkeerinkomsten in relatie tot het bereikbaarheidsfonds? We weten toch dat de parkeeropbrengsten afnemen, waardoor het bereikbaarheidsfonds (als het er al is?) nauwelijks gevuld wordt. Terwijl voor het bouwen van parkeergarages het bereikbaarheidsfonds de grootste geldbron zal zijn. En dan te weten dat er een parkeergarage met minimaal 550 plaatsen onder de haven moet worden aangelegd. Zouden we in plaats van uit te gaan van de Parkeernota 2003-2010 niet eerst een nieuw parkeerbehoefte-onderzoek doen? En waarom is er nog geen nieuwe risicoanalyse beschikbaar, terwijl dat in deze fase doorslaggevend zou kunnen zijn? Kortom, voldoende om het college over te bevragen volgende week maandag. 

Verder merk ik dat we in het jaar van de verkiezingen zijn beland. Behalve dat we als fractie zelf hard bezig zijn met het meedenken en meelezen met het nieuwe verkiezingsprogramma, hoop ik dat we de komende paar maanden ons nog vooral kunnen richten op actuele en inhoudelijke politieke zaken. Er is veel werk te verzetten. En de beste manier van campagne voeren is volgens mij nog altijd je politieke werk in de stad en in het stadhuis goed, zichtbaar en eerlijk doen, zonder bij alle besluiten te bedenken of het in maart stemmen gaat opleveren. 

Naast Rijnboog komt er nog meer op ons af. De bezuinigingen op Welzijn zullen stof tot discussie geven. Zowel inhoudelijk als procedureel. Want tijdens een gesprek bij Arnhems grootste welzijnsinstelling Rijnstad, bleek dat zij naast de “gewone” bezuinigingstaakstelling ook geconfronteerd zullen worden met een stijging van de loonkosten (indexering). Dat levert een kostenpost op van ruim 6 ton. Wat voor rol gaat dit spelen bij het maken van alweer nieuwe financiële keuzes? Lastig, vooral ook omdat deze vastgesteld moeten worden voor de behandeling van de begroting. Een begroting die waarschijnlijk onder druk komt te staan door de septembercirculaire van het Rijk. En echt rooskleurig zal dat voor de gemeentelijke portemonnee er niet uitzien. 

Vorige week hebben we als fractie een gezellige (en smakelijke) start gemaakt. Wij hebben er weer zin in en hopen op en bidden voor een goed en gezegend jaar.

 

« Terug