Schetsontwerp Rijnboog: licht op oranje

verkeerslichtwoensdag 21 oktober 2009 14:43

Deze week sprak de gemeenteraad over de Nota van Randvoorwaarden voor het Havenkwartier van Rijnboog. De ChristenUnie zag zich, vanwege tal van risico's, genoodzaakt om tegen te stemmen. Lees hier de bijdrage van Addy Plieger.

We hebben het allemaal wel eens, denk ik. Je zit in de auto, hebt vreselijke haast, bent al bijna te laat en dan springt voor je het verkeerslicht op oranje. In een fractie van een seconde moet je dan beslissen: Rijd ik door, met alle risico’s van dien of rem ik af.

Voorzitter, het moment van vandaag, het vaststellen van deze nota van randvoorwaarden is voor de ChristenUnie zo’n moment.

In de meningsvormende fase hebben wij al aangegeven waaróm de CU pleit voor afremmen. Niet omdat we geen haast hebben, ook wij zien de noodzaak van het aanpakken van de Zuidelijke binnenstad. Ook niet omdat we blindelings tegen de haven zijn. Het plan zoals het er nu ligt, is het beste tot nu toe. En ook niet omdat we vinden dat dit college een half jaar voor de verkiezingen geen grote besluiten meer mag nemen. Dat is onzin, het besluit van vandaag borduurt gewoon voort op eerder genomen besluiten.

Ons struikelpunt is het grote aantal risico’s dat we lopen als we hiermee doorgaan; En daarmee bedoel ik kortweg:

- De huidige financiële en technische onzekerheden

- en de wetenschap dat er voor nieuw beleid geen greep gedaan kan worden in de eigen spaarpot.

Natuurlijk is het graven van een haven en het aanleggen van een sluis niet on-mo-ge-lijk. Maar tegen welke meerprijs? Waarom staan de zaken die Rijkswaterstaat in een handomdraai kon oplepelen toen wij ernaar vroegen niet in de stukken. En dan doel ik vooral op het creëren van een luwte in de Rijn, en de risico’s die dat qua sedimentatie gaat hebben voor vooral de grote schepen uit Duitsland.

De te bouwen parkeergarage, deels onder de haven, valt financieel buiten het voorliggende voorstel. Theoretisch is dit begrijpelijk, maar tegelijk weten we dat het wel betaald moet gaan worden uit een pot waar we ons grote zorgen om maken. En verder moet er nog geboord worden om de grond te onderzoeken op het soort grondlagen. Wie weet bevindt Arnhem zich wel op een soort moeras, en is het bouwen van havens en garages meteen van de baan…Hoezo onzekerheden…

Wij zien dat de kosten van de verwerving van het onroerend goed niet volledig zijn terug te verdienen. En in de Turap zien we al dat dat doorwerkt in de volgende fases. En dan heb ik het woord recessie nog niet eens genoemd. Ik vraag u heel serieus: Noem mij een bank die bereid is dit soort risico’s te nemen. Geen enkele toch?  Met welke legitimatie zou het stadsbestuur van Arnhem het wel doen dan? Ambitie? Nou, ambitie is prima, maar het is géén vrijbrief. 

De voorstellen van de diverse partijen om snel een goed overzicht te krijgen van de financiële haalbaarheid en dan te bezien of en hoe we door moeten gaan met dit Havenkwartier, zijn in feite open deuren. U weet toch allemaal dat het verkeerslicht na oranje op rood zal springen. Daar heb je geen glazen bol voor nodig. Bovendien had er over een aantal aspecten al duidelijkheid kunnen zijn. Het is echt een gemiste kans dat het college met het schetsontwerp niet gelijktijdig een geheel nieuwe risicoanalyse heeft gepresenteerd. Nu blijven we in het duister tasten en lijkt het erop dat iedereen ermee kan weg komen. Het college, omdat de wethouder zegt dat er de komende maanden nog veel uitgezocht gaat worden,  de raad omdat toegezegd wordt dat de cijfers er nu echt aan gaan komen, en zelfs de VVD omdat ze nu richting de verkiezingen alle opties open kunnen houden.

Voorzitter, de opeenstapeling van onzekerheden en de kennis van diverse zekerheden hebben ertoe geleid dat de ChristenUnie heeft besloten om tegen te stemmen, om dit oranje licht serieus te nemen. Het wordt namelijk vroeg of laat echt rood.

 

« Terug