Stilte voor de storm

imagesstormzaterdag 14 november 2009 12:46

De laatste weken werden in beslag genomen door de begrotingsbehandeling, de ledenvergadering, veel te lezen stukken voor de maanden november en december, en natuurlijk gesprekken met mensen en organisaties Oftewel: soms een lach, soms een traan.

De ledenvergadering was een prettige “thuiswedstrijd”, een goede sfeer, een inspirerend betoog van Tweede Kamerlid Esmé Wiegman, (“Leg de lat maar hoog!”) een korte presentatie van het nieuwe verkiezingsprogramma en natuurlijk het vaststellen van de kandidatenlijst. Ik ben blij met en voel me gesteund door het unanieme vertrouwen dat de ledenvergadering in mij als lijsttrekker stelde.  Ook zie ik het feit dat Arrien en Guido de kar mee mogen trekken als een compliment voor ons politieke werk in de afgelopen periode. We gaan vol moed en vertrouwen de verkiezingen in.

Na de begrotingsbehandeling zijn we als fractie snel overgegaan tot de “orde van de dag”.  De stad in, bezoeken brengen en mensen spreken. Leerzaam was het VG café over de pakketregel AWBZ. Hierover hebben we onlangs vragen gesteld aan het college, en de nieuwsgierigheid naar en het belang van die antwoorden zijn alleen maar toegenomen door de verhalen en zorgen die door de doelgroep werden uitgesproken. Kern van de vragen: Hoe moeten we de begeleiding zelf gaan organiseren en wie wijst ons de weg. Een vrouw vertelde dat ze nu met één uur begeleiding in de week zelfstandig kan wonen. Haar angst is dat ze, nu die begeleiding wegvalt, terug gaat vallen en uiteindelijk weer intramurale zorg nodig zal hebben. Kritiek was er op het telefonisch afdoen van de herindicatie door het CIZ. Het is begrijpelijk dat er veel werkdruk is door de nieuwe regelingen, maar als je weet dat er vaak dikke dossiers achter liggen, is het onbegrijpelijk dat er niet zorgvuldiger gekeken wordt. Beroep en bezwaar zijn logische gevolgen en leiden weer tot veel kosten en vooral veel onzekerheid.

Ook is nog altijd niet duidelijk hoe de gemeente Arnhem het geld  van het Rijk hiervoor gaat inzetten. Wat de ChristenUnie betreft: Oormerk dit geld voor de gaten die er door de nieuwe AWBZ-regels zullen ontstaan in begeleiding en zorg!

 

« Terug