Meinerswijk groen en Rekenkamer regionaal

groenwoensdag 16 december 2009 10:56

Tijdens de overvolle raadsvergadering deze week sprak de ChristenUnie zich uit voor een groen Meinerswijk. Later op de avond, bij de behandeling van de toekomst van de Rekenkamer, haalde het voorstel voor een regionale Rekenkamer een ruime meerderheid.

Het burgerparticipatieproces Stadsblokken Meinerswijk is door de fractie van de ChristenUnie nauwlettend gevolgd en bijgewoond, en het verdient complimenten! Nog nooit hielden zoveel, en zoveel verschillende Arnhemmers, zich op zoveel verschillende manieren bezig met het unieke gebied tussen Arnhem Noord en Zuid. Het was in onze ogen ook wel spannend, want met een schuine blik keken wij steeds naar ons verkiezingsprogramma waarin stond (en staat!) dat de ChristenUnie voor een groen Meinerswijk is. Gaandeweg het proces bleek dat de burgers dat standpunt deelden: Een groen Meinerswijk met hooguit wat meer aandacht voor de toegankelijkheid, en waar nodig aanpassingen die het groene karakter van Meinerswijk ondersteunen.

Jammer genoeg bleek uit het zogenaamde rapport van bevindingen dat er voor de nu te ontwikkelen gebiedsvisie nog (te) veel mogelijkheden open bleven, waaronder bouwen in Meinerswijk. Als voorbeeld wordt elders in het rapport een Wellnesscentrum genoemd. Iedereen begrijpt dat een dusdanige voorziening veel verkeer- en bouwcapaciteit zal vragen.

Omdat de ChristenUnie niet wil voorsorteren voor bouwen in Meinerswijk, zijn wij niet akkoord gegaan met de richtingen in het rapport van bevindingen.  Dat past niet bij de geluiden uit de burgerparticipatie en evenmin bij ons verkiezingsprogramma.

Een heel ander onderwerp tijdens de raadsvergadering was de toekomst van de Arnhemse Rekenkamer. Vorige week, tijdens de commissiebehandeling , bleek er draagvlak om te kijken naar de mogelijkheden voor een regionale rekenkamer, ondermeer omdat een regionale/gemeenschappelijke Rekenkamer kan bijdragen aan de professionaliseringsslag die hard nodig is. Ook biedt een gemeenschappelijke rekenkamer door de schaalgrootte meer mogelijkheden tot verdieping en specialisatie bij onderzoeken. Hiervoor had de ChristenUnie in overleg met PvdA, CDA, VVD en D66 een amendement gemaakt dat met een ruime meerderheid werd aangenomen. Nu is er natuurlijk wel meteen werk aan de winkel. Want een praktisch gegeven is dat de gemeenteraad in Nijmegen momenteel op zoek is naar een externe voorzitter voor hun Rekenkamer. Dit biedt  kansen om aan te haken en een gezamenlijk optrekken te onderzoeken.

« Terug