December

jointwoensdag 16 december 2009 11:13

De laatste raadsvergadering van 2009 zit erop en langzamerhand maken stad, politiek en ook de ChristenUnie zich op voor de verkiezingen. Stellingen worden betrokken en stokpaardjes van stal gehaald. Maar ook de volle politieke agenda vraagt veel aandacht.

De discussie over het gebiedgerichte blowverbod zal me nog wel even bijblijven. Niet alleen vanwege het feit dat in de periode daaraan voorafgaand diverse partijen steun toezegden, en die daarna weer introkken. Maar ook vanwege het herhaaldelijk betoog van de burgemeester “dat de ChristenUnie bezig is een moreel oordeel (over blowen) te verankeren in de APV, en daar is de APV niet voor.”

Dit uitgangspunt levert natuurlijk een boeiende discussie op. Want wat is er mis met een moreel oordeel, en al helemaal als dat morele oordeel vertaald wordt in zorg om de jeugd van Arnhem. Inmiddels is vanwege het verhoogde THC-gehalte in de nederwiet, de grens tussen soft- en harddrugs aan het vervagen. Het aantal jonge cannabisverslaafden is de laatste jaren fors toegenomen. Veel jongeren weten dit niet en kennen de gevaren niet. Dus het is zaak een signaal af te geven dat blowen niet ongevaarlijk is.

Daarbij, en daar komt de link met overlast en de APV, blijken er diverse Arnhemse wijken (vooral in Arnhem Zuid) te kampen met blowende, hangende jeugd in speeltuintjes, waardoor ouders hun jonge kinderen verbieden daar nog te spelen, omdat ze niet willen dat (hun) jonge kinderen dagelijks geconfronteerd worden met blowgedrag. Dit noemt de ChristenUnie ook overlast! Wijkagenten willen en moeten meer instrumenten hebben om dit probleem aan te pakken.

Daarom stelde de ChristenUnie voor om het college samen met o.a. de wijkagenten te laten onderzoeken waar een gebiedsgericht blowverbod wenselijk is. Om overlast te bestrijden en om de jeugd te beschermen. 

Volgens de Van Dale is een moreel oordeel, een oordeel gegrond op het innerlijk gevoel van goed en kwaad. En zoals ik ook in de vergadering al zei, ben ik ervan overtuigd dat alle 39 raadsleden juist raadslid zijn vanuit een bepaalde ideologie of overtuiging. Niemand is waarden- of moreelvrij! Sterker nog, zonder moreel oordeel, geen coffeeshopbeleid en ook geen APV.  Dan is het merkwaardig te ontdekken dat juist dit aspect door de tegenstemmers zo klakkeloos van de burgemeester is overgenomen. Ik vermoed dat dit een soort paniekreactie is in een situatie dat een ander vanuit een overtuiging zich durft uit te laten over wat goed is voor de jeugd, voor de stad en de veiligheid, en wat juist niet.

« Terug