Moskee in Klarendal

kaarsenwoensdag 27 januari 2010 11:13

Maandag besloot de raad dat er aan de Rosendaalsestraat in Klarendal geen moskee gebouwd mag worden.

Hier volgt de bijdrage van de ChristenUnie in de eerste termijn:

Tijdens de commissiebehandeling viel geregeld het woord verdragen. Een woord dat volgens de CU zowel praktisch als principieel uit te leggen is.

Al tijden zoekt de Islamitische Unie naar een plaats voor een nieuwe moskee. En vanavond moet de raad beslissen of de Rosendaalsestraat die plaats is. Opvallend is dat een groot deel van de wijk vanaf het begin aangaf dat een wijkmoskee welkom was. Daar zit het probleem niet. Dus in principiële zin is er sprake van verdraagzaamheid. De discussie vanavond moet en mag dus niet gaan over de functie van een moskee als religieuze instelling. De vrijheid van godsdienst is ons heilig. Iedere inwoner in Nederland is vrij zijn geloof te belijden en te beleven.  Voor christenen hoort daar een kerk bij, voor moslims een moskee. 

Een heel ander punt is de twijfel  in de wijk, maar ook bij de CU-fractie, over het feit of de wijk Klarendal en een moskee waar 500 mensen in passen, zich in praktische zin met elkaar verdragen.  Onze conclusie is dat Klarendal ruimtelijk en parkeertechnisch gezien een moskee zoals beschreven in de NvR niet aankan.  Ondanks het vervoersplan, voorzitter. Want de toelichting die de wethouder daarover gaf, heeft ons  absoluut niet overtuigd  dat de handhaving  toereikend  zal zijn. Het enige dat formeel te handhaven is, is foutparkeren.

Samengevat:  Wij hebben ons laten leiden door de overtuiging dat een moskee in de voorgestelde omvang, met de bijbehorende parkeerproblematiek, onvoldoende zal bijdragen aan de versterking van Klarendal.  (Een wijk waarvan we allemaal weten dat het een prachtige wijk is, maar wel eentje met een gebruiksaanwijzing. )

Ik dien dan ook een amendement in waarin het maximaal aantal bezoekers teruggebracht wordt tot  200-250. Met ten overvloede de geldende parkeernorm dat er bij 200 bezoekers 30, en bij 250 bezoekers 38 parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd moeten worden.

« Terug