De vierseizoenen-reactie van de ChristenUnie op het Arnhems lenteakkoord.

4 seizoenenvrijdag 16 april 2010 15:29

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, dat moet de nieuwe, veelkleurige coalitie hebben gedacht bij het schrijven van hun coalitieakkoord.

Een coalitie, ontstaan na de mislukte poging van de PvdA om een links college te vormen. Eergevoel,  onenigheid, gepraat en wantrouwen waren de oorzaak van het mislukken hiervan. Het idee van de ChristenUnie om een onafhankelijke informateur in te zetten was achteraf helemaal niet zo gek.

Vol verwachting keek de ChristenUnie vervolgens uit naar de resultaten van de onderhandelingen van de spannende combinatie SP, VVD, Groen Links en D66. Hoe zouden deze partijen de grote en kleine verschillen gaan overbruggen? Wat gaan ze doen met woningbouw, met het cultuurcluster, hoe krijgen de financiële onzekerheden een plek?

Het resultaat is het Arnhems lenteakkoord. Een verhaal dat leest als een trein, geschreven is voor de Arnhemse burger en een prettige indruk achterlaat.  Het akkoord is duidelijk een reactie op de krampachtige manier waarop oppositie en coalitie de vorige vier jaren gefunctioneerd hebben; jaren waarin een dusdanig dichtgetimmerd coalitieakkoord weinig ruimte liet voor dualisme, voor inhoudelijke debatten. De (stem)verhoudingen waren doorgaans zo strak geregisseerd dat het uitwisselen van argumenten nagenoeg zinloos was of zelfs achterwege bleef.

Dan is dit akkoord een verademing. Onze ex-nestor zou goedkeurend knikken bij het lezen van de ruimte die de raad moet gaan krijgen en de consequenties die dat heeft voor de verhouding tussen college en raad.

Met genoegen constateert de ChristenUnie dat de sociale kant van de stad in dit akkoord veel aandacht krijgt. We hopen van harte dat dit niet blijft bij papier alleen!.

Maar zitten er dan geen addertjes onder het groene lentegras? Zeker wel. Over diverse onderwerpen laat het lenteakkoord zich niet, nauwelijks of cryptisch uit. Natuurlijk beroepen de collegepartijen zich daarbij op de ruimte voor de raad. Toch vreest de ChristenUnie dat het ook een gevolg is van het feit dat de collegepartijen er (nog) niet zijn uitgekomen. Is de genoemde culturele trekker nou echt hetzelfde als het kunstencluster? Of is een accordeon-spelende man met zwerfhond voldoende? Betekent de zichtbaarheid van Papendal in de stad nou wel of geen multisporthal? Moeten mensen die nu werkloos zijn zich inzetten om de stad of wijk schoon, heel en veilig te houden, of is het vrijwillig? Hoort bij sobere doelmatige verslavingszorg nou wel of geen tippel/zorgzone? Is met het verdwijnen van de haven uit Rijnboog ook de hoogbouw verdwenen?

Veel vragen waarop het antwoord pas later gaat komen; Het college zal immers met voorstellen moeten komen, voortvloeiende uit het lenteakkoord. Voorstellen die vier seizoenen-proof moeten zijn. Want de invloed van de komende bezuinigingen wordt enorm. Veel sympathieke voorstellen van deze coalitie zijn niet gratis, terwijl er nog geen (bezuinigings-)keuzes tegenover staan. Dit lijkt in strijd met de op zich prima financiële spelregels uit het coalitieakkoord. Iedereen zal beseffen dat dit slechts wazige contouren zijn van een nog gedegen uit te weken financieel beleid. Hier moet snel mee worden gestart! Evenals met de kerntakendiscussie. Voor een mooie lentetuin, moet je immers in het najaar al bloembollen poten…

Tenslotte,

De ChristenUnie feliciteert de coalitiepartijen van harte met dit lenteakkoord en wenst de nieuwe wethouders wijsheid toe.  De CU zal de komende vier jaar weer enthousiast meedenken en meedoen. Kritisch, want dat is nodig. Tegelijk opbouwend en bescheiden. Want we beseffen dat de stad waarin we wonen en leven, en die vanuit dit stadhuis bestuurd wordt, niet van onszelf is.

 

 

-          Vertrouwen !

-          In gesprek met de stad

-          Ruimte voor de raad = impuls voor dualisme

-          Wijkgerichte communicatie

-          Jaaragenda

-          Veel aandacht voor sociale aspecten

-          Erkenning belang breedtesport en –cultuur

-          Geen haven in Rijnboog

-          Conciërges op scholen

-          Steun voor vrijwilligers en mantelzorgers

-          Huisvesting speciaal onderwijs

-          Kerntakendiscussie

-          Handhaven armoedeagenda

-          Stedelijke Economische Raad

-          Geen nieuw parkeerasfalt, meer fiets, bus of lopen

-          Milieuzone

-          Duurzame energie

-          Financiële spelregels

 

-          Onduidelijke portefeuilleverdeling

-          Weinig concrete doelstellingen (m.n. stimuleren, voorkomen, bestrijden, tegengaan, etc.)

-          Cryptische omschrijvingen. (o.a. Papendal, cultuur in Rijnboog)

-          Onduidelijk of werklozen wel/niet verplicht zich moeten inzetten

-          Hoofdlijnenakkoord roept toekomstige vragen op. (uitstel van executie?)

-          Weinig afrekenbaar

-          Geringe aandacht voor maatschappelijke opvang

-          Ontbreken van relatie tussen voorstellen in akkoord en noodzakelijke toekomstige bezuinigingenà daardoor geen echte keuzes

-          Te weinig aandacht voor veiligheid/onveiligheid

 

« Terug