Goed resultaat bij de begrotingsraad

herfstboomdonderdag 11 november 2010 19:40

Deze week vond de besluitvormende raadsvergadering over de Begroting plaats. De ChristenUnie diende verschillende amendementen en moties in die konden rekenen op steun van de raad.

 

De stagebank:

      Besluit,

  • Om de relatie tussen het Arnhemse onderwijs en de Arnhemse samenleving te versterken wordt een specifiek Arnhemse (digitale) stagebank ontwikkeld. Deze dient als contact- en bemiddelingsplaats, waar scholieren uit het VO, het MBO en het HBO en ondernemers, bedrijven, en (welzijns-en vrijwilligers)organisaties, op een georganiseerde plek stageplaatsen, -mogelijkheden en –wensen, inclusief de maatschappelijke stage, op elkaar kunnen afstemmen.

 

 Het weerstandsvermogen

Verzoekt het college, 

  • Om, conform de daarover vastgestelde spelregels, te komen met een realistisch meerjarenplan om het weerstandsvermogen  weer op peil te brengen;
  • Om de raad zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk  1 januari 2011, op de hoogte te stellen van de wijze waarop het college hieraan vorm gaat geven;

 

Geen dure accountantskosten voor subsidies onder de € 50.000,-

Verzoekt het college, 

 Om bij het verstrekken van subsidies een hoger drempeltarief (minimaal € 50.000,-) te gaan hanteren waarboven instellingen verplicht zijn bij het financiële verslag een officiële accountantsverklaring te overleggen;

 

Het amendement waarin we de prostitutiecontrole als instrument tegen mensenhandel in het hoofdstuk Veiligheid van de beleidsbegroting willen verankeren, bleef bij de stemming steken op 19 stemmen voor en 19 tegen. Wordt vervolgd dus..

 

« Terug