Gevaarlijke verkeerssituatie Zypendaalseweg

gevaarlijk kruispuntvrijdag 28 januari 2011 08:52

Vorige week ontving de fractie van de ChristenUnie, net als het college, per brief een noodkreet over de situatie op de Zypendaalseweg, ter hoogte van de Schelmseweg en het kruispunt met de Van Heemstralaan-Parkweg.

De situatie is daar zeer onveilig. Hiervoor zijn meerdere oorzaken:

-          Het toegenomen autoverkeer in combinatie met een smalle (donkere) weg.

-          Het aparte fietspad houdt daar op en fietsers komen dus de rijbaan op.

-          Veel lopende en fietsende scholieren richting twee basisscholen aan de Zypendaalseweg en daarnaast naar de daar gelegen locatie van het Rijn-IJsselcollege.

-          Een sterk hellend wegdek, waardoor het verkeer hard naar beneden komt in de richting van het kruispunt, en fietsers slingerend naar boven rijden.

-          Beschadigd asfalt, dat vaak glad is door bladeren.

-          Zeer onoverzichtelijke kruising met nauwelijks zicht op de weg.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de noodkreet en vreest dat hier binnenkort ongelukken gaan gebeuren, en stelt daarom aanstaande maandag tijdens de raadsvergadering de volgende vragen aan het college:

  •  Of het college op de hoogte is van deze gevaarlijke situatie.
  •  Of het college maatregelen wil nemen om structureel de veiligheidssituatie te   verbeteren op dit weggedeelte.
  • Of er op korte termijn tijdelijke maatregelen  genomen kunnen worden, bijvoorbeeld het instellen van een 30-km zone.

« Terug