Bezuinigingen

gelddonderdag 28 april 2011 12:49

De afgelopen maanden stonden in het teken van bezuinigingen. Er moesten keuzes gemaakt worden om te komen tot een verantwoord pakket van 25 miljoen euro. De ChristenUnie hanteerde vier criteria om de voorstellen van het college en de voorstellen van de raad te beoordelen.

Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie: 

Hoe ziet de meetlat eruit waarlangs de CU de voorstellen van het college en de amendementen van de raad legt?

-          Heb oog voor de kwetsbaren

-          Bezuinig met een lange termijnvisie

-          Vanuit een kerntakenbeeld

-          En: als een betrouwbare overheid. 

Wie zin heeft in een lange fietstocht, maar geen zin heeft in regen, heeft het tegenwoordig erg makkelijk. Je hoeft je niet te verdiepen in eeuwenoude weerspreuken of een weerpraatje, maar je checkt gewoon de buienradar. Voor 24 uur vooruit precies te zien waar en hoeveel regen er gaat vallen. Vervolgens neem je dan maatregelen. Of je gaat niet, of je neemt een regenpak, laarzen en een plu mee. Voor de meest kwetsbare groepen in onze stad belooft de buienradar niet veel goeds. Donkere wolken pakken zich samen. Landelijke bezuinigingen, verlagen van het minimumloon, hogere eigen bijdrage in de zorg, verlagen van huurtoeslag, versobering van de schuldhulpverlening, bezuiniging op participatie en re-integratie en wijzigingen in de uitvoering van de WSW en Wajong. Dat is niet zomaar een buitje, voorzitter. De ChristenUnie hecht veel waarde aan de pijlers van de gemeentelijke Armoedeagenda, en hecht ook waarde aan de afspraken uit het Lente-akkoord. Dat betekent dat wij het amendementen mbt de minima en de AWBZ en Hulp bij Huishouden mee indienen.  Natuurlijk snappen we dat je niet alle landelijke klappen lokaal kan opvangen, maar wel moet je als gemeente de mensen die het nodig hebben, een regenjas en een paraplu geven. De overheid als  een schild voor de zwakken,… 

Bezuinigen doe je met een lange termijnblik. We mogen nu geen keuzes maken, die we over 10 jaar betreuren. Daarom ons amendement om het onderhoud van het vastgoed kwalitatief op peil te houden. Goedkoop is duurkoop. Dat geldt ook voor het investeringsniveau van wegen en fietspaden.

Een lange termijnvisie heeft ook alles te maken met zorg en met preventie. Als je nu investeert in jeugd, in preventielessen van Halt, in natuureducatie, vertaalt zich dat later dubbel en dwars uit. We bevelen dus ons amendement om de preventielessen van Halt niet stop te zetten van harte bij u aan. Diverse voorstellen mbt het jeugdwerk dien ik om dezelfde reden mee in, of steun ik. 

Dit college kijkt ook naar de buienradar. En het knappe is dat het achter elke bui een zonnestraaltje ziet. Van elke bui een feestje maakt. Van minder geld meer doen, en de uitdaging aangaan om de Arnhemse burger meer zelfredzaam te maken. Meer vrijwilligers, meer mantelzorgers. Hoewel dit uitstekend bij de kerntakenvisie van de ChristenUnie past, zien we erg veel voorstellen van het college die de burger in het diepe gooit. Vrijwilligerswerk zal steeds belangrijker worden, wellicht zelfs de smeerolie van de samenleving. Vrijwilligerswerk stuur je niet vanachter een bureau, mensen verander je niet door het schrijven van een nota. Het gaat om de praktijk. En ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan. Zorg er dus voor dat Vrijwillige Inzet Arnhem de makelaarsrol voor de matschappelijke stage kan blijven vervullen! En stem dus voor ons amendement…

Zelfstandigheid en vertrouwen waren destijds ook de kernwoorden van de collegevisie op de bezuinigingen.  En onlangs gaven tijdens het stadsdebat verschillende wijken aan dat zij dat vertrouwen graag krijgen en veel zelfstandiger hun wijkbeleid van onderaf, vanuit de wijk zelf willen formuleren en dragen. In ons amendement wat wil de wijk, koppelen we die wens aan het nieuwe wijkbeleid. 

De ChristenUnie is voor goed en degelijk bestuur. Voor een betrouwbare overheid. Ik zal het maar eerlijk zeggen, over beide zaken maken wij ons zorgen. Grote ambities staan vaak niet in verhouding met, vooral de sociale, noden in de stad. Lange termijninvesteringen moeten het afleggen tegen korte termijnambities. Ik noem de huisvesting voor het speciaal onderwijs. Burgers en instanties lopen in deze bezuinigingsvoorstellen aan tegen afspraken die gevaar lopen. Ik noem de Volksuniversiteit, ik noem de maatwerkdiscussie over het parkeren. Voorzitter, het is aan de raad deze zaken goed af te wegen. Daarvoor is wijsheid en inzicht nodig. En zoals ik al eerder zei, zorgvuldigheid. Want wat heeft het voor zin om te rennen als je op de verkeerde weg zit.

« Terug