Sociaal?

parapludonderdag 28 april 2011 13:53

Zo, eerst even het stof van mijn weblog weggeblazen; wat is het lang geleden dat ik iets schreef! Tijd voor een update.

De besluitvorming over de bezuinigingen ligt alweer achter ons. Het was een ingewikkelde en soms frustrerende tijd. Mijn conclusie is dat er helaas, door partijpolitieke processen, te weinig sociale keuzes zijn gemaakt. Natuurlijk zijn we blij met de veiligstelling van de Arnhem Card, de natuur- en milieueducatie, de HALT-preventielessen en de Volksuniversiteit. Maar op wonderbaarlijke wijze sneuvelden de amendementen om de bezuinigingen op de minima en de Huishoudelijke Hulp (deels) terug te draaien. Vreemd, want nagenoeg alle partijen hadden voorafgaand aan de definitieve keuzes hun mond vol over sociaal bezuinigen, het beschermen van de zwakkeren, enz. Dat bleken bij de uiteindelijk stemming loze beloften. Steun voor de minima, het vrijwilligerswerk, speelvoorzieningen en de veiligheid en volksgezondheid werd opgeofferd aan onduidelijk coalitiehandjeklap.

Pijnlijk om te zien dat, zelfs met de SP en Groen Links in het college, dit soort keuzes zijn gemaakt.

Op het proces valt ook veel aan te merken. Het zoeken naar passende dekkingen, bleek een crime. Tot onze verbazing bleken de coalitiepartijen in staat, met wat druk richting college, weer “nieuw” geld los te krijgen. Op een onverantwoorde wijze is er op het laatste moment een bezuiniging van vier ton op VGGM alvast ingeboekt. Nota bene op Veiligheid en Volksgezondheid. Als je het over kerntaken van de gemeente hebt.. Het meest bijzondere van deze move, is dat nu, dus na het besluit, gekeken gaat worden waar die vier ton vandaan moet gaan komen. Hoezo, de huid verkopen, voordat de beer geschoten is?

Daarnaast bleek het ineens mogelijk om 8 ton te bezuinigen door efficiëntere afvalinzameling. En ook kwam op het allerlaatste moment het woordje ‘deregulering’ uit de hoge hoed. Ook dat kon nog geld opleveren. Kortom, ondanks het lange voortraject, werd het uiteindelijke bezuinigingsbesluit gekenmerkt door onverantwoord paniekvoetbal.

Vanwege de onduidelijkheid van diverse bezuinigingsvoorstellen, zien wij het besluit als een taakstelling, waarop het college bij de begroting terug dient te komen. Dan moeten we maar eens zien, hoe hard de keuzes zijn. En dan kunnen we er wellicht een wat socialer verhaal van maken! Natuurlijk kan een lokale overheid niet alle (landelijke) klappen opvangen, maar de overheid moet dienen als beschermer van de kwetsbaren. In Psalm 72, waarin het gaat het over de kenmerken van een wijze koning staat het zo: “Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen.”

« Terug