Toch vluchtelingen op straat in Arnhem?

straatdonderdag 19 mei 2011 10:29

Ondanks het feit dat er is afgesproken dat er in Arnhem geen mensen op straat gezet mogen worden, dreigt dit enkele gezinnen binnenkort wel te overkomen. Het gaat hier om asielzoekers die nog wel in de procedure zitten, maar geen recht meer hebben op opvang. Daarom stellen we in de raadsvergadering van 30 mei vragen aan het college.

Het Vluchtelingenplatform Arnhem (VPA) slaat alarm omdat de noodopvang van asielzoekers tekort dreigt te schieten. Ondanks het feit dat er is afgesproken dat er in Arnhem geen mensen op straat gezet mogen worden, dreigt dit enkele gezinnen binnenkort wel te overkomen. Het gaat hier om asielzoekers die nog wel in de procedure zitten, maar geen recht meer hebben op opvang. Tot voor kort kon het VPA via Portaal sloopflats huren. In overleg met de gemeentelijke noodopvang loste het VPA zo het tekort aan opvang bij de gemeente op. Binnenkort vervalt de regeling met Portaal en is het niet meer dan logisch dat de gemeente de opvang (weer) zelf regelt. Omdat de noodopvang gekrompen is, ontstaat er(dan) een tekort aan opvangplaatsen. Concreet betekent dit voor twee gezinnen dat ze op straat komen te staan. Overleg hierover heeft tot op heden onvoldoende resultaat opgeleverd.

De druk op de gemeentelijke opvang is daarnaast toegenomen omdat zich aan de Amsterdamseweg een zgn. POL-locatie (procesopvanglocatie) bevindt. Hier kunnen asielzoekers hun (eerste) aanvraag afwachten. Vroeger kon dat alleen in Ter Apel. Ons hebben berichten bereikt dat vanuit deze locatie er wel degelijk mensen op straat gezet worden, die voldoen aan de criteria van de gemeentelijke noodopvang. In de eerste criteria van de noodopvang stond nl. dat er ook ruimte moest zijn voor mensen die direct uit Ter Apel (toen het enige aanmeldpunt voor asielaanvragen) op straat werden gezet. Die mensen hadden immers nog met geen enkele gemeente in Nederland binding. Onlangs is een persoon die nog aan het revalideren was van een operatie (oude schotwond) onder dwang door de politie op het station afgezet, met treinkaartje.

Daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt het dat de gemeentelijke noodopvang (door krimp) onvoldoende plaatsen heeft om mensen die daar recht op hebben, op te vangen?
  2. Is het waar dat er (meer) mensen vanuit de locatie Klein Warnsborn aan de Amsterdamseweg op straat worden gezet, die wel voldoen aan de criteria van de gemeentelijke noodopvang?
  3. Kan het college garanderen dat het zich houdt aan de afspraak dat in Arnhem er geen mensen op straat mogen staan, en kan het college er dus voor zorgen dat er voldoende plaatsen zijn in de gemeentelijke noodopvang? 

Addy Plieger (ChristenUnie)

Martien Louwers (PvdA)

« Terug