We varen weer..

zeilboot cuwoensdag 21 september 2011 13:01

De dag begint zonnig, maar na het middaguur begint het te betrekken. We hijsen ons in onze regenpakken en stappen wat aarzelend de wiebelende zeilboot op. Leuk, zeilen met de fractie… Zodra we van land zijn, voelt het een beetje alsof we zijn overgeleverd aan de wind en aan elkaar. En inderdaad: zeilen is samenwerken, en gebruik maken van omstandigheden die je niet in de hand hebt.

Deze eerste maand van het seizoen zijn we goed begonnen. Inhoudelijk komt er veel op ons af, maar we mochten gelukkig als fractie een geslaagde startdag hebben. We startten met het lezen van Romeinen 12. ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’. Daar kun je wat mee! En.. de zeilboot is onder leiding van Tjeerd gelukkig weer veilig aangelegd.

De raadsagenda die kort daarna op de mat viel was er ook een van ‘met volle kracht vooruit.’ Veel overlap in onderwerpen die te maken hebben met participatie, vrijwilligerswerk en integratie. Belangrijke onderwerpen, waar helaas dikwijls te weinig tijd voor was tijdens de commissiebehandeling. Een van de zaken waar wij (via een motie) aandacht voor gaan vragen is dat vrijwilligerswerk ook echt vrijwilligerswerk blijft. Als je de gemeentelijke nota’s goed leest wordt vrijwilligerswerk langzamerhand ingezet in gemeentelijk beleid, als bijvoorbeeld een opstap naar een “echte” baan en als vervanging voor professionals. Wij willen vrijwilligerswerk blijven zien en beschouwen als een onverplicht en onbetaald, maar waardevol maatschappelijk goed. 

Verder bogen we ons over de gevolgen van het sluiten van de huiskamer van Tonnie van den Herik. Al jaren vangt zij dag in dag uit daklozen en verslaafden op. Een particulier initiatief dat bestaat naast de gemeentelijke opvang, en dat respect verdient! De vraag was: moeten we nu als gemeente het mogelijke gat dat gaat vallen opvangen? Daar waar het gaat om openbare orde en veiligheid en het welzijn van mensen, vindt de ChristenUnie het wel degelijk een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wees alert en zorg! En ook: luister naar de doelgroep. Je kunt niet vanachter een bureau bedenken dat ze dan naar een andere opvang moeten. Maar tegelijk moet je particuliere initiatieven niet het initiatief van de raad, of de verantwoordelijkheid van de gemeente laten worden. Hoewel wij erkennen dat de huiskamer van Tonnie in een behoefte voorziet, past het concept ervan bijvoorbeeld niet bij de visie die wij hebben op verslavingszorg. Wij willen dat mensen vooruit geholpen worden, dat ze gestimuleerd worden om af te kicken bijvoorbeeld. Bij Tonnie komt men vooral om even niks te moeten. Op zich natuurlijk best begrijpelijk, maar geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gelukkig is er goed nieuws: De organisatie De Arnhemse Uitdaging wil de huiskamer helpen aan een nieuw pand. Mooi dat dit soort dingen dan zo lopen. Dat is niet iets van de raad, dat is iets vanuit de samenleving. Geweldig!

Dan word ik ook bestookt met vragen als:  “wat gaan jullie doen als Martin van Meurs vrij komt, en zijn zetel weer gaat innemen?” Laat het helder zijn, kinderporno en alles wat daarmee te maken heeft is afschuwelijk. Er wordt zoveel door kapot gemaakt.  Maar we leven in een rechtsstaat waar een rechter oordeelt, en niet achteraf ook nog een gemeenteraad, of raadsleden afzonderlijk. Het is niet aan mij om te oordelen of te veroordelen, zei ik in de krant. Na zijn straf staat wettelijk gezien Martin van Meurs niets inde weg  zijn zetel weer in te nemen.  Of hij dat doet is niet aan de raad, maar aan Van Meurs zelf. De vraag die hij zichzelf zou moeten stellen is of hij in de huidige situatie nog het (democratisch) mandaat heeft om als volksvertegenwoordiger aan de slag te gaan.

« Terug