Zorg op de tippelzone

imagesCA0JBYDOcuvrijdag 03 februari 2012 11:19

Deze week spraken we in de gemeenteraad over de toekomst van de zorgzone. Een lastig punt, want voor de ChristenUnie is en blijft prostitutie een afschuwelijk gegeven. Achter bijna alle prostituees gaat een leven vol ellende en misbruik schuil. Daarom zijn wij blij met het uitstappoogramma Next Step. Door ons amendement nu ook bereikbaar voor ALLE Arnhemse prostituees. Lees hier de bijdrage van Addy Plieger

De zorgzone. Je zou willen dat-ie niet nodig was. En prostitutie, de ChristenUnie zou willen dat het niet bestond. Maar u kent de CU als een partij met veel realiteitszin, daarom hebbenwe in het verleden, en ook nu weer, de zorgzone tegen het licht gehouden en ons
afgevraagd waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Natuurlijk zijn dat veiligheid, en openbare orde. Maar daarnaast en vooral ook de zorg. De zorgvoor de vrouwen op de zorgzone.

De afgelopen jaren hebben we keer op keer gehamerd op het belang van een uitstapprogramma. U begrijpt dat wij heel blij zijn dat die handschoen is opgepakt, dat er een uitstapprogramma kwam, en nu volgens afspraak wordt voortgezet. Ik zal dan ook van harte
instemmen met het voorstel van het college. En het doel van Next Step blijft, zoals als eerder gezegd door ons, voor de vrouwen een leven buiten de prostitutie, dus geen promotie op de prostitutieladder ofzo.

Maar we vinden wel dat het nog beter kan. De ChristenUnie vindt dat elke prostituee in Arnhem de kans moet krijgen om via Next Step uit de prostitutie te stappen. De methodiek is, zo staat te lezen in de tussenrapportage, veel breder inzetbaar dan alleen voor de doelgroep van de zorgzone. En oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat Next Step voor alle Arnhemse prostituees bereikbaar zou zijn. Helaas is die deur onlangs dicht gegaan, en omdat wij dat toch graag anders zien, dien ik hiervoor een amendement in.

Zorgen maken we ons ook over de toekomst van de huiskamer. Vanaf 2013 is daar geen geld meer voor. Voor de vrouwen op de baan is die plek echt een veilige plek. Een plek voor een time-out, en het blijft de poort naar zorg: De vindplaats van de doelgroep. De ChristenUnie ziet niks in een tippelzone met slechts bewaking. We vragen de wethouder dan ook met klem om met een voorstel te komen om zolang er nog vrouwen op de zorgzone werken, de huiskamer in stand te houden. Wellicht door de openingstijden te verkorten, zoals de inspreekster Nicole voorstelde.

Dan de pasjes. De ChristenUnie is tegen het uitbreiden van het aantal pasjes, en ook tegen het voorstel om uitzonderingen te maken. Als je uitgaat van het beleid van dit college, en je gelooft erin zal een vrouw die buiten de zone tippelt of wil gaan tippelen hoe dan ook in de graag worden gevat. Of d.m.v. handhaving, omdat illegaal tippelen niet mag, of via het beleidsplan Minder Opvang Beter Leven, daar zijn immers alle verslaafde vrouwen in beeld. Biedt hulp en zorg aan, maar alsjeblieft zonder de omweg van de zorgzone. Zorg dat de optie om te tippelen er niet is.

Ten slotte wens ik de deelnemers en begeleiders van Next Step nog meer en nog grotere stappen voorwaarts toe.

« Terug