ChristenUnie: Zorg voor Elkaar!

CU Arnhem bij feestaardvarkendonderdag 13 maart 2014 10:59

Door het inzwachtelen van een van de poten van het Arnhemse Feestaardvarken maakt de ChristenUnie donderdagmorgen het speerpunt Zorg voor Elkaar letterlijk zichtbaar.
,,Juist omdat veel zorg, zoals mantelzorg, vaak niet zichtbaar is, en omdat veel mensen zich zorgen maken over de zorg, willen we laten zien hoe belangrijk dit speerpunt voor ons is’’, zegt lijsttrekker Addy Plieger.

Vangnet

Het dertig meter lange Feestaardvarken dat de Arnhemmers cadeau kregen van het 100-jarige Burgers’ Zoo is inmiddels een lokaal knuffelbeest geworden. ,,En iets waar je van houdt, daar ben je zuinig op en daar zorg je voor. Met deze ludieke actie willen wij laten zien dat we de zorgen van de Arnhemmers over de zorg serieus nemen’’, aldus Plieger.

Er vinden de komende periode grote veranderingen plaats. Mensen moeten steeds meer zorg zelf proberen te regelen. De ChristenUnie vindt dat de gemeente er altijd moet zijn als een vangnet voor mensen die het niet op eigen kracht redden. Eenzaamheid is een voorbeeld van een reëel, maar weinig zichtbaar probleem. ,,Een belangrijk punt voor ons bij de transitie van zorg naar de wijken.’’

 Mantelzorg

Door de veranderingen in de zorg, ook doordat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, zullen er meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mantelzorgers zijn nu al overbelast. ,,Mantelzorgers zijn de VIP’s van Arnhem, maar in alle ontwikkelingen zijn we alert op draagkracht. De ChristenUnie wil dat er voor hen 24 uur per dag ondersteuning beschikbaar is. Het liefst zien wij in Arnhem een zogenaamd respijthotel, een plek waar mantelzorgers en/of cliënten even ontlast worden.’’ 

« Terug