Reactie ChristenUnie op coalitieakkoord

donderdag 15 mei 2014 19:05

Deze week presenteerde het college tijdens een speciale raadsvergadering het coalitieakkoord met als titel 'Met de Stad'. De ChristenUnie heeft diezelfde avond met de volgende bijdrage gereageerd op het akkoord.

Als een trotse vader kondigde formateur Leisink nog geen twee weken geleden de verloving aan tussen D66, SP, Groen Links en het CDA. Dit geheel  naar de wens van de informateur, dhr. Engels. En vandaag wordt het dan eindelijk echt. Ik heb me er eens in verdiept voorzitter, en ik kan u, ons en dhr. Engels geruststellen: Een gearrangeerd huwelijk hoeft niet per se te mislukken. Sterker nog, soms  groeit de liefde na verloop van tijd vanzelf. Over de samenstelling van het college hoef ik dus niet veel te zeggen, behalve dat de CU blij is dat wethouder Kok op het zorgdomein aan het roer blijft, maar het tegelijk niet handig vindt dat de drie Decentralisaties verdeeld zijn over drie wethouders.

Voordat de officiële plechtigheid straks losbarst, nog wel wat opmerkingen over het huwelijkscontract. Want wie het coalitieakkoord goed leest ziet direct hoe de bruidsschat betaald en verdeeld is. En ook door wie.

De SP heeft wel het diepst in de buidel moeten tasten….De grote woorden van lijsttrekker Elfrink dat het geld voor ArtA naar de zorg zou gaan, zijn niet terug te vinden in het akkoord. En daar waar de SP met de nieuwe belastingregels dacht een sociale slag te slaan, keert dit plan met de reactie van de woningcorporaties als een boemerang bij het college terug. Goed dat er weer gepraat gaat worden. Op je schoonmoeder moet je zuinig zijn!

Het akkoord kan op veel punten op instemming rekenen van de ChristenUnie. Fijn dat ons programma voor een deel leidend geweest is. Zeker daar waar het gaat om armoede, zorg mantelzorg en duurzaamheid en het sociaal noodfonds. Ook is het knap te noemen dat de afsprakenlijst al zo concreet is.

Maar tegelijk bestaat het akkoord vooral uit losse alinea’s en niet uit een visie. Veel vriendelijke zinnen in de trant van: ook wij zijn voor wereldvrede. Een voorbeeld: Wij zetten ons ervoor in dat buurtwinkels blijven bestaan, of: wij stimuleren dat mensen genoeg bewegen en gezond eten. Helemaal de visie van de CU, maar hoe dan? Net als het autovrij maken van de Markt en het Gele Rijdersplein. Maar welke visie en welk doel daarachter zitten, is de CU een raadsel. Vertel dan waarom, en wat je met die pleinen wilt gaan doen.

En dan zegt het coalitieakkoord tot grote schrik van de CU niks over veiligheid, prostitutie, en over eenzaamheid. De Welstandscommissie wordt afgeschaft en tot overmaat van ramp schaart dit college de Rekenkamer in hetzelfde rijtje als drones en cameratoezicht. Controle is kennelijk eng. U begrijpt dat wat de CU betreft het laatste woord hier nog niet over gezegd is.

Helaas rijden D66 SP CDA en GL met hun ‘Just Married-blikjes’ achter de auto snel weg, en laten de raad vervolgens bij de financiële afspraken in grote verwarring achter. Flinke taakstellende bezuinigingen op het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, gemeentelijk vastgoed, mobiliteit en op gesubsidieerde instellingen. Het gelukkige stel gaat eerst op huwelijksreis en komt na de wittebroodsweken, vlak voor de begrotingsbehandeling met een Arnhem Agenda om wat meer te vertellen over deze bezuinigingen. Voorzitter, door het ontbreken van een perspectiefnota mist de ChristenUnie het moment om ook als oppositie richting te kunnen geven. Een serieus probleem!

Want MET de stad, betekent toch ook: MET de raad?

Tot slot voorzitter, De CU verwacht van dit college dat er afspraken gemaakt gaan worden vanuit en met een lange termijnvisie. Afspraken met een langere houdbaarheidsdatum dan de volgende verkiezingen. Ook dit is een kwestie van inzet, lef en duurzaamheid. Daar heeft Arnhem pas echt wat aan; In goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede..

De CU feliciteert hierbij alvast het nieuwe college en wenst hen, en ons allemaal Gods Zegen toe.

« Terug