Kerk in beeld?

arnhem-viewdinsdag 01 juli 2014 13:55

Vorige week maakte de gemeenteraad kennis met een van de gebiedsteams die als pilot is gestart in de wijken Elderveld/Schuytgraaf. Een enthousiast team leidde ons op de fiets door de wijken en vertelde over ervaringen en verbeterpunten. Helaas heeft de ChristenUnie die middag iets heel belangrijks gemist…

Vanaf volgend jaar moeten er in Arnhem in acht gebieden gebiedsteams functioneren. Deze teams vormen per gebied voor de burger de belangrijkste toegangspoort voor alle ondersteunings- hulp- en zorgvragen.
Deze teams zijn vooralsnog samengesteld uit mensen van diverse (gesubsidieerde) instellingen, zoals Rijnstad, SWOA, RIBW, STMG, Siza, MEE enz.
Belangrijk is dat deze teams een goed beeld hebben van de wijken en gebieden waar ze zorg voor dragen. Dat ze de wijk goed kennen.
Tijdens de fietstocht stonden we geregeld stil en werden we gewezen op belangrijke voorzieningen in de wijken Elderveld en Schuytgraaf.
Opvallend was dat we voorbij fietsten aan (kennelijk) minder bekende gebouwen en instellingen, die wel van grote betekenis kunnen zijn voor wijkbewoners en daarmee dus ook voor het gebiedsteam: Zo fietsten we voorbij aan de Kandelaarkerk, de Baptistenkerk en het gebouw van het Leger des Heils.
Vreemd! Want wat vindt er veel zorg, jeugdwerk, vrijwilligerswerk, ouderenwerk en praktische hulp plaats in kerken. Soms heel zichtbaar, soms ook niet.
Toen ik tijdens het fietsen een van de leden van het gebiedsteam hiernaar vroeg, vertelde ze enthousiast dat in er de pilot in Elderveld/Schuytgraaf wel iemand van het Leger des Heils is betrokken en dat dit heel goed werkte. Er zijn namelijk ook mensen die rondlopen met ‘zingevingsproblematiek en levensvraagstukken’ en die daarbij heel goed geholpen kunnen worden door de in de wijk aanwezige kerken, zo blijkt.
Later vertelde ze dat bekendheid van het gebiedsteam bij instellingen in het gebied, en ook andersom, het beste tot stand komt door persoonlijk contact. Door langs te gaan en in gesprek te gaan over je rol en plaats in de wijk.
Gebiedsteams kunnen pas goed gaan functioneren als ze wortel schieten in een gebied, en dat kan echt niet alleen via de bekende grote organisaties, maar juist ook via de kleinere, niet gesubsidieerde initiatieven in een wijk. En kerken maken daar een wezenlijk onderdeel van uit!
Toen we later de wethouder vroegen naar de rol van kerken en moskeeën e.d. in of rond de gebiedsteams, kregen we als antwoord dat deze meegenomen worden in de sociale kaart die elk gebiedsteam gaat maken.
Dit vindt de ChristenUnie begrijpelijk maar mager, en het vraagt om actie. Actie voor alle in Arnhem aanwezige kerken en religieuze instellingen en initiatieven.
De ChristenUnie vindt dit een belangrijk moment om een oproep te gaan doen aan alle kerken in Arnhem om zich bekend te maken bij de gebiedsteams. Niet met de bedoeling dat in elk gebiedsteam een dominee of imam aanschuift, maar wel dat er goede contacten, bekendheid en korte lijnen zijn. Zorg per kerk voor een contactpersoon en maak je bekend bij het gebiedsteam (in oprichting) en onderhoud dat contact.
Kortom; zorg dat de kerk in beeld komt en blijft!

« Terug