Schriftelijke vragen over 'spookjongeren'

vraagteken cudinsdag 08 juli 2014 11:49

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over hert verschijnsel 'spookjongeren'

Onlangs berichtten diverse media over het toenemend aantal jongeren (18-26) dat zich laat uitschrijven uit het bevolkingsregister. In de conclusies van een onderzoek gedaan in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West staat dat het landelijk gaat om een totaal tussen de 100.000 en 200.000 van deze zgn. spookjongeren. Deze jongeren verdwijnen zo uit het zicht van de samenleving.

Voor dit verschijnsel zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, die deels te maken hebben met de economische crisis.
De belangrijkste redenen zijn: problematische schulden, criminaliteit en detentie, huisvestingsnood en thuisproblematiek. Ook spelen recente beperkingen in regelgeving een rol. Het gaat hierbij met name om de Wet Werk en Bijstand en de mogelijkheden voor huurtoeslag.
Jongeren en ouders die betrokken zijn bij het verschijnsel ‘spookjongeren’ hebben vaak geen zicht op de ingrijpende gevolgen voor de maatschappelijke toekomst van deze jongeren. Als jongeren niet meer bij een gemeente staan ingeschreven kunnen ze helemaal vastlopen. Ze kunnen geen bankrekening openen, geen identiteitsbewijs krijgen, toeslagen en uitkeringen worden stopgezet, een opleiding volgen kan niet meer en gemaakte schulden lopen op.

Daarom is het belangrijk dat gemeenten zorgen voor goede voorlichting aan ouders die hun kind willen uitschrijven. Ook zou informatie gegeven moeten worden over de gevolgen die een onterechte uitschrijving voor hun kinderen kan hebben.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen aan het college:

In hoeverre is er in Arnhem zicht op het verschijnsel ‘spookjongeren’? En via welke kanalen/instellingen wordt hierover gecommuniceerd?
Is het college bereid om in samenwerking met maatschappelijke partners deze jongeren actief op te zoeken en te benaderen?
Op welke manier geeft de gemeente Arnhem voorlichting of gaat er voorlichting geven worden aan ouders en jongeren over (de gevolgen van) onverantwoord uitschrijven?

Namens de ChristenUnie Arnhem,
Addy Plieger-Bos

« Terug