Trouwe handlangers

dinsdag 17 maart 2015 08:59

Rond verkiezingstijd is het beleid van het kabinet altijd het onderwerp van debat. Ongeacht of het gaat om verkiezingen voor de tweede kamer, de gemeente, de provincie of waterschappen. Ook als het geen verkiezingstijd is, is het beleid van de regering een goede stok om mee te slaan of elkaar de maat te nemen.

Tijdens discussies in de gemeenteraad werd de afgelopen maanden vaak teruggegrepen op wat de landelijke afdeling van een partij had bekokstoofd De plaatselijke fractie werd hier dan op aangesproken en bestempeld als oorzaak van alle ellende. Meestal gebeurde dit door een lid van het college van burgemeester en wethouders. De zichtbare agitatie op deze momenten kan hen hierbij niet kwalijk worden genomen.

Het leven van een wethouder zal zeker zwaar zijn. Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor de prestaties van zijn of haar ambtenaren, maar de gemeenteraad gaat over zijn budget. Tenminste, het budget dat overblijft na alle kortingen vanuit Den Haag. Natuurlijk stelt het rijk af en toe ook ruimere budgetten ter beschikking waar het speerpunten betreft van de coalitiepartijen en de gedoogpartners. Maar die kortingen komen harder aan. De wethouder die het beleid moet uitvoeren belandt hiermee in een spagaat. Vormgeven aan een beleid waar je niet achter staat is moeilijk. Enkele keren benadrukten wethouders dat zij nu niet meer spraken namens hun fractie maar dat zij nu “van het college” zijn. Zij distantiëren zich daarmee niet alleen van hun eigen partij en fractie maar zoeken zo de ruimte op om als ijverige dienaren van het rijksbeleid vorm te geven aan de uitvoering daarvan. Dit terwijl de landelijke afdeling van hun partij ageert tegen het kabinetsbeleid. Zij doen zo denken aan de trouwe handlangers van een filmpersonage.

Natuurlijk zou het kort door de bocht zijn om te zeggen dat wij geen trouwe handlangers zouden zijn in die situatie.

Gelukkig (maar weinig verrassend) stelt de opstelling van onze parlementsleden ons niet voor problemen. Constructief meedenken en meedoen is het kenmerk van de ChristenUnie,  geloofwaardig en betrouwbaar. Zo willen we ons ook opstellen in de gemeenteraad. Kritisch en constructief. Scherp als het nodig is.

Daar hebben we uw steun voor nodig. Niet alleen in verkiezingstijd, maar ook tussendoor. We geloven dat uw gebed daaraan bijdraagt.

Daniël Becker

« Terug