Kunstbedrijf

Rozetdinsdag 14 april 2015 09:14

Gisteravond heeft de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met het herstelplan voor het Kunstbedrijf. Voor de ChristenUnie teleurstellend; Uit onze bijdrage in de commissievergadering blijkt waarom...

Proces

-          Een jaar geleden, om precies te zijn, een dag voor de verkiezingen kregen de fractievoorzitters een brief van het college met de mededeling dat het bevoorschotten van de subsidie aan het kunstbedrijf was stopgezet, vanwege een opgelopen betalingsachterstand van 750.000 euro. Zorgelijk vindt de ChristenUnie de rol van het college in dit proces. Hoewel wethouder Elfrink stellig beweert dat het college direct gereageerd heeft op het oplopen van de betalingsachterstand, is het sowieso vreemd dat een betalingsachterstand van vijf  maanden kan ontstaan. Onduidelijk is wie er in die vijf maanden daarvan op de hoogte was, en wat er voor acties zijn ondernomen voor de bewuste brief bij de fractievoorzitters terecht kwam. Het college zegt namelijk zelf o.a. in de brieven van 15 april en 9 september  ‘dat in februari van dit jaar (2014 dus)  het duidelijk geworden is dat het Kunstbedrijf zich in grote financiële problemen bevindt.’ En: ‘dat het college sindsdien, (dus niet eerder??) regelmatig overleg gevoerd heeft met het kunstbedrijf om helder te krijgen wat de inhoud en de omvang van de problemen zijn’. Voorzitter, dit getuigt niet van een pro-actief college, of van in control zijn! De ChristenUnie heeft met het zicht op bijvoorbeeld de aanstaande verzelfstandiging van MSSA grote behoefte aan heldere afspraken over controle in relatie met verzelfstandiging. Welke les trekt het college hieruit? 

-           Vervolgens zijn het vooral de PvdA en de CU die regelmatig aan de bel trekken omdat deze partijen de kosten en schulden per maand zien oplopen en weinig vooruitgang zien. De bal en de schuld daarvan wordt gelegd bij het kunstbedrijf; het herstelplan is te financieel en te weinig inhoudelijk. Dus wachten we maar weer. Op 9 september volgt weer een brief. Een brief waarin volgens de wethouder het plan al duidelijk beschreven zou staan. En inderdaad, er staat een richting in, en ook aan de ZZP constructie wordt een zin gewijd: ‘Mocht hiervoor in Arnhem gekozen worden dan zal voor de hierbij optredende frictiekosten dekking aangegeven worden.’ Ook staat er in die brief dat de raad in oktober-november het bijgestelde transitieplan voorgelegd zou krijgen.

 -          Oktober en november gaan voorbij en in december krijgen we zorgelijke telefoontjes van docenten. Ze moeten ZZP-er worden en ze moeten al heel  snel die keuze gaan maken, zo hebben ze gehoord. Wij als raadsleden kennen het plan nog niet, en dat maakt communiceren erg lastig, ook al krijgen we via via e.e.a. in te zien. Pas eind februari is het plan voor raadsleden beschikbaar.

 -          Begin februari vindt er kennelijk al een cruciale bijeenkomst plaats voor de medewerkers van het kunstbedrijf. Een opmerkelijke gekozen volgorde trouwens. De raad had het raadsvoorstel nog niet eens! Velen van de aanwezigen hebben tijdens deze bijeenkomst de toon van de directie ervaren als een valse noot. De insteek was erg negatief: ‘We willen niet dat jullie van twee walletjes gaan eten’ werd er gezegd. Wat een gemiste kans! Want door deze benadering is er een erg negatieve sfeer ontstaan bij veel docenten. Terwijl het gezamenlijk streven naar continuïteit, naar bereikbare en kwalitatief goede kunst- en cultuureducatie in Arnhem voorop zou moeten staan. Voorzitter, soms is het echt de toon die de muziek maakt.

 -          Tot op heden heeft ook de OR zich niet positief uitgelaten over het herstelplan. In tegenstelling met wat de interim-directeur en de wethouder onlangs beweerden schrijft de OR: ‘niets is echter minder waar!’, in een brief aan de raad vorige week. Wat een gebrek aan draagvlak!

 -          En toen begon de discussie in de raad. We hebben in veel steden ons licht opgestoken, zijn zelfs naar Zutphen en Zwolle gegaan, overleg gehad met de FNV en de OR, en helder werd voor ons dat het risico van het transitieplan, inclusief de financiële risico’s en de risico’s om veel meer kwijt te raken dan ons lief is, erg groot is!  VZ, een jaar geleden trokken wij al  aan de bel: Maanden hebben we gewacht op een deugdelijk raadsvoorstel, en nu moeten wij als raad met het mes op de keel instemmen met een plan vol losse eindjes en aannames. Dat bevalt ons niet!

 Inhoud

-          De ChristenUnie beseft dat het een complex reddingsplan is met diverse communicerende vaten. Zo spelen ook de functie  en toekomst van Rozet een belangrijke rol. En juist daarnaar wordt momenteel onderzoek gedaan. Zouden we dan daar niet op wachten?

-          De ChristenUnie ziet een plan vol aannames. Aannames over de enorme aantrekkelijkheid van Rozet, aannames over de keuze die docenten gaan maken, aannames over de rol van de nu al onafhankelijke kunst- en cultuurdocenten in Arnhem, alsof zij zich zouden willen gaan verbinden aan het Kunstbedrijf. ‘Geen behoefte aan’, is de reactie die ik tot nu toe alleen maar gehoord heb. Aannames over het zomaar kunnen stoppen met het huren van de Menno van Coehoornkazerne , Aannames over het terugbetalen van een enorme lening van 2,1 miljoen en het terugverdienen van 900.000 voor de transitiekosten. Hoe kan dat! Hoe kan het kunstbedrijf nog meer bezuinigen als er tegelijk uit de begroting van Rozet blijkt dat het kunstbedrijf een ton meer moet gaan betalen voor huur en servicekosten van Rozet: En weer gaat er dus een extra ton naar stenen en niet naar programmering! Aannames over de mogelijkheid om tegelijk regie te voeren EN al de uitvoerende taken af te stoten.

-          Maar belangrijk is vooral de vraag of dit plan continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van de kunst- en cultuureducatie in Arnhem garandeert.

-          En daarvan is de CU niet overtuigd. Ja, er moet op een andere manier gewerkt worden om een faillissement af te wenden, maar dit is dus niet de juiste weg.

-          Om bovengenoemde redenen zal de CU niet voor dit raadsvoorstel stemmen.

 

 

 

 

« Terug