Stadslandbouw in Arnhem

Stadslandbouwdinsdag 07 juli 2015 16:59

De regering in Den Haag en het college in Arnhem laten eenzelfde geluid horen: de burger moet zelf meer participeren en verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar leefgebied. Meer omzien naar elkaar, samen problemen oppakken en taken uitvoeren om de leefbaarheid in de wijk te behouden of verbeteren. Dat klinkt allemaal reuzemooi, maar zijn deze doelen wel haalbaar in een grote stad als Arnhem?

Eigenaarschap nodig

Om je verantwoordelijk te voelen voor je buren of je leefomgeving is namelijk een sterk gevoel van ‘eigenaarschap’ nodig. Een sterke verbondenheid met je woonplek en/of de mensen om je heen is een goede stimulans om van betekenis te willen zijn. Juist dit gevoel ontbreekt soms bij mensen in de stad. Door de enorme diversiteit aan mensen en de grote doorstroming van inwoners is het lastiger om een goede band op te bouwen met buren. Daarnaast is de stedelijke woonomgeving ook niet altijd ideaal ontworpen voor gevoelens van gemeenschappelijkheid en eigenaarschap. Hierbij denk ik in het bijzonder aan grote flats of woningen aan drukke wegen waarbij het niet uitnodigend is om je buurt in te trekken en elkaar te ontmoeten.

Stadslandbouw creëert saamhorigheid

Indien je meer gevoelens van eigenaarschap wilt creëren ligt er dus een grote uitdaging om de woonomgeving van mensen zo in te richten dat mensen zich verbonden gaan voelen met hun wijk. Stadslandbouw is hiervoor een mooi instrument. Voor de ChristenUnie Arnhem heb ik mijzelf verdiept in dit onderwerp en bezoekjes gebracht aan bestaande stadslandbouwprojecten in Arnhem: Rijkerswoerd & Sint Marten (foto), een leuke ervaring! Ik heb gezien dat stadslandbouw-projecten betrokkenheid en daarmee saamhorigheid creëren in een wijk. Je steekt samen de handen uit de mouwen en werkt aan een gemeenschappelijk doel. Omdat je voor het verbouwen van eten ook een fysieke plek nodig hebt in de wijk ontstaat er meteen een ontmoetingsplaats. In de praktijk levert de vergroening ook vaak een verbetering van de leefomgeving op. Tegelijkertijd kan stadslandbouw fungeren als bron voor kennis over planten en de oorsprong van voedsel en gezond eten stimuleren. What’s not to like?

Nieuwe plekken stadslandbouw aanwijzen

Om de stadslandbouw in Arnhem verder te stimuleren vindt de ChristenUnie Arnhem het goed dat er meer plekken worden aangewezen voor stadslandbouw. De gemeente Amersfoort heeft hiervan een mooi en recent voorbeeld: http://www.amersfoort.nl/echteten.html

Het Transitieteam Arnhem heeft eerder voor Arnhem al een dergelijke kaart ontworpen: http://www.bloeiinarnhem.nl/stadslandbouwkaart/ Het zou mooi zijn als hier ook nieuwe (mogelijke) plekken voor standslandbouw op worden aangewezen zodat wijkbewoners worden gestimuleerd om nieuwe projecten te starten. De ambtenaren zijn hier reeds druk mee bezig dus we hopen deze nieuwe plekken dan ook gauw op de kaart te kunnen verwelkomen!

Auteur: Gerben Bosscha, fractievolger ChristenUnie Arnhem

« Terug