GroenLinks stapt uit de coalitie

woensdag 21 oktober 2015 18:28

Vanmorgen werd duidelijk dat GroenLinks zich terugtrekt uit de coalitie omdat zij zich niet kunnen verenigen met het voornemen van CDA, D66 en SP om het plan Eilanden 2.0 mogelijk te maken. Dit plan beoogt de bouw van 250 tot 350 woningen in het gebied Stadsblokken Meinerswijk. Het betreft in Meinerswijk de ontoegankelijke plaatsen waar nu de oude fabriekshallen staan. In Stadsblokken gaat het om appartementen net ten zuiden van de oude ASM werf. De gedeelten van het gebied waar niet gebouwd wordt (in totaal bijna 200 voetbalvelden groot) krijgt de gemeente Arnhem in eigendom.

De overgebleven coalitiepartijen hebben nu samen geen meerderheid in de gemeenteraad van Arnhem. Het is mogelijk dat het college voor elk plan toch steun van een meerderheid in de raad kan vinden. Maar dat is een onzekere basis voor het stadsbestuur. Een andere mogelijkheid is dat fracties in de gemeenteraad benaderd zullen worden met het voorstel om toe te treden tot de coalitie van CDA, SP en D66. De ChristenUnie gaat een gesprek hierover niet uit de weg.

« Terug