De ChristenUnie steunt de begroting en oogst waardering voor haar wijzigingsvoorstellen!

vrijdag 06 november 2015 00:17

Op 2 november behandelde de gemeenteraad de begroting (de Meerjarenplanbegroting oftewel MJPB) Hieronder volgt het betoog van Daniël Becker (tijdelijk fractievoorzitter) als bijdrage bij de behandeling van deze begroting:

Voorzitter,
Vandaag gaat het om de stad. Bij de behandeling van New Energy made in Arnhem hoorde we een raadslid betogen dat Arnhem een stad is die zich in de luwte van de heuvels rondom bevind. Daar kun je heel veel conclusies aan verbinden waar we op andere momenten met elkaar over gesproken hebben. Maar het gaat ons nu om dat beeld van die stad in de luwte. Dat beeld bleef onze fractie bij.

Het ergste wat een stad kan overkomen is dat die in figuurlijke zin echt een stad in de luwte is. Een slaperig provinciestadje waar de tijd lijkt stil te staan. Onaangeraakt door de gebeurtenissen er om heen. Onberoerd en ongenaakbaar tegelijk. Vanouds zijn steden de plaats waar het bruist in de streek. Arnhem moet de plaats zijn waar het bruist in het Oosten! Waar plaats is voor iedereen. Ongeacht of die persoon behoudende of progressieve ideeën heeft. Recent heeft Arnhem zich een open stad betoond. Waar plaats is voor mensen op zoek naar een nieuw perspectief. Voor henzelf en voor hun naasten. De reacties van de mensen uit de buurt en de rest van de stad vormden een tegenwicht voor de negativiteit die landelijk in de media overheerst. Arnhem heeft zich de stad betoond met poorten die altijd openstaan.

In de afgelopen maanden maakte het college bekend dat zij een nieuwe manier van besturen nastreeft. Door van wijken te weten zoekt het stadsbestuur meer contact met de burger. Daarbij is het niet alleen nodig om huisvesting te zoeken voor de ambtenaren die nu letterlijk in de wijk gaan werken. Het is vooral nodig om met hernieuwde energie de inwoner tegemoet te treden. Inwoners die niet altijd de tijd, energie of motivatie zullen hebben om wat voor de stad te betekenen.

Dit lokale besturen wordt efficiënter en dus goedkoper. Geld besparen door de wijken in te gaan. Arnhem kan de stad met gouden straten worden. Als inwoners en bestuur elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid en motivatie. Als bestuur en inwoners die snaar weten te raken bij elkaar waardoor je beseft dat je niet alleen een gezamenlijk belang hebt. Maar ook een gezamenlijk verlangen. Een stad met gouden straten. Een stad waarin je in elkaars gezicht – al was het maar in een flits, heel even – een icoon ontwaard.
De ontmoeting met elkaar is daar een voorwaarde voor. Zonder elkaar te zien en te kennen zal er geen sprake zijn van het waarderen van de ander. Eenzaamheid komt niet alleen bij ouderen voor. Eenzaamheid, het gevoel niemand te kennen of niet gekend te worden is een sluipend gevaar in onze samenleving waarin een opgestoken duim, een “like” de plaats heeft ingenomen van het compliment. Waar een telefoontje vanwege allerzielen vervangen is door een “app”.

Voorzitter, deze raad en dit college staan voor een grote taak. Natuurlijk gaat het hier en nu om de euro's en de budgetten en de plannen. Maar hoe bestuur je een stad die steeds minder een gemeenschap is maar een verzameling individuen? Hoe vertegenwoordig je een kiezer die vooral gemotiveerd is om te vertellen wat hij of zij niet wil en de rest aan de politiek overlaat. Deze stad heeft de ontmoeting nodig. Een ontmoeting waar geen water bij de wijn wordt gedaan maar waarin je elkaar wat wil gunnen. Omdat de bereidheid er is om wat weg te geven en – nog moeilijker – omdat er bereidheid is om wat van de ander te ontvangen. Ook al is dat niet datgene waar je om had gevraagd. De fractie ChristenUnie roept het college en de fracties in deze raad op open te staan voor elkaar en de stad...

Waardering voor wijzigingsvoorstellen ChristenUnie Arnhem

De ChristenUnie diende verschillende amendementen en moties in bij de begrotingsbehandeling. De meeste werden aangenomen door de raad of overgenomen door het college:

  • De fractie ChristenUnie heeft de wens geuit dat we graag inzicht willen in de beoogde voordelen van van wijken weten. Daarom dienden we het amendement “De winst van de pilots inzichtelijk” in. Dit amendement werd met algemene stemmen aangenomen.
  • De motie “Social return” verzocht het college om bij subsidierelaties vanaf € 200.000 een tegenprestatie te vragen voor de samenleving. Deze werd overgenomen door het stadsbestuur.
  • De motie “fiets- en wandeldoorgang spooremplacement” werd ook overgenomen door het college.
  • De ChristenUnie diende ook de motie “activeer de vluchteling” in. Met hetzelfde resultaat.

Al met al een mooi resultaat waarmee de ChristenUnie Arnhem christelijk-sociale standpunten heeft kunnen omzetten in beleid.

« Terug