Interpellatie Presikhaaf Bedrijven

stock-photo-26265198-arnhem-bridge-and-river-rhinevrijdag 04 maart 2016 19:05

Waarom koos de ChristenUnie ervoor het debat over Presikhaaf Bedrijven uit te stellen? Was dit een politiek spel? Ten koste van de inhoud en de mensen om wie het gaat? Nee, de ChristenUnie vindt dit een noodzakelijk debat, juist om de inhoud en om die mensen!

De toekomst van Presikhaaf Bedrijven en de reorganisatieplannen zijn spannend en risicovol. Heldere communicatie over zowel de gekozen koers, de voortgang als het vertrouwen in een goede afloop, is voor de ChristenUnie cruciaal. Reden genoeg om het interpellatiedebat te voeren. Diverse stukken en brieven werden openbaar gemaakt en gedeeld.

In aanloop naar de raadsvergadering bleek er ook een feitenrelaas te circuleren, opgesteld door de voormalig interim-directeur van Presikhaaf Bedrijven. Diverse partijen beschikten daarover maar de ChristenUnie niet. Lastig is het te oordelen of een dergelijk, niet officieel stuk, belangrijke informatie bevat als je het niet kent.
Het werd pas echt vervelend toen bleek dat partijen die het stuk wel in hun bezit hadden, het niet wilden doorsturen.Wij gingen er, wellicht wat nonchalant, vanuit dat dit stuk, als het belangrijk was wel onderling gedeeld zou worden maar dat gebeurde niet. Om die reden kon de ChristenUnie zich vinden in de vraag om uitstel van het debat zodat alle partijen de volgende keer bij aanvang ervan kunnen beschikken over dezelfde informatie.

Uitstel dus en zeker geen afstel.

Tijdens de vergadering bleek tot onze grote verbazing dat deze insteek meer ging lijken op een politiek spel dan op serieuze waarheidsvinding en dat betreuren we! Partijen die verontwaardigd anderen erop aan spraken dat ze geen informatie wilden delen, terwijl ze zelf al lang beschikten over die informatie (en die ook hadden kunnen delen) hebben in onze ogen geen recht van spreken. Een typisch geval van de pot verwijt de ketel...
Bovendien neemt de ChristenUnie afstand van politiek waarbij een debat kennelijk alleen tot doel heeft andere partijen te beschadigen.
Waarheidsvinding en inhoud, daar gaat het om. En nu alle partijen beschikken over het gewraakte stuk, is wat ons betreft de tijd rijp voor het interpellatiedebat..

 

 

 

« Terug