Blowverbod rondom scholen

Nathalie Nede
Door Nathalie Nede op 24 november 2022 om 15:08

Blowverbod rondom scholen

Drugsgebruik is niet normaal. Helaas zien we dat veel jongeren er toch mee in aanraking komen. Niet alleen met het gebruik van drugs, maar ook met de criminelen die het drugscircuit runnen. Scholen zitten met hun handen in het haar als het gaat om het tegengaan van drugscriminaliteit, -handel en -gebruik op en rondom scholen. Daarom hebben wij een wijzigingsvoorstel ingediend om het gebruik van softdrugs rondom scholen te verbieden.

Drugsgebruik is niet normaal. Helaas zien we dat veel jongeren er toch mee in aanraking komen. Niet alleen met het gebruik van drugs, maar ook met de criminelen die het drugscircuit runnen. Scholen zitten met hun handen in het haar als het gaat om het tegengaan van drugscriminaliteit, -handel en -gebruik op en rondom scholen. Daarom hebben wij een wijzigingsvoorstel ingediend om het gebruik van softdrugs rondom scholen te verbieden. Daarmee trekken we de lijn door van het coffeeshopbeleid waarin wij hebben opgenomen dat we jongeren binnen de omgeving van school niet willen confronteren met softdrugs. Als dat geldt voor de verkoop, zou dat ook moeten gelden voor het gebruik. Want drugsgebruik is niet normaal.

Daarnaast hebben wij ook voorgesteld om coffeeshops een actieve rol in te laten nemen bij het tegengaan van overlast. Door het aanstellen van een toezichthouder kunnen zij een belangrijke rol innemen in de wijk om de orde te bewaren en overlast tegen te gaan.

Beide voorstellen zijn met ruime meerderheid aangenomen. Twee kleine stappen naar een drugsvrije stad.

Deel dit bericht

Labels: , ,