Ab Zijlstra

Ab Zijlstra houdt van het politieke handwerk, is niet zozeer een specialist, als wel iemand die graag het contact aangaat, voorstellen formuleert, draagvlak verwerft, en zo zorgt dat een onderwerp voor het voetlicht komt.