Nathalie Nede

Nathalie Nede is geboren en getogen in Arnhem. Nathalie is een goede luisteraar en een echte verbinder. Als Christen baseert ze zich hierbij op Gods liefde die mensen aan elkaar geeft, ze ziet het als haar taak om bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen een plek heeft.