Campagnenieuws

Op deze pagina kunt u, tot de gemeenraadsverkiezingen, alles lezen en zien over de campagne van de ChristenUnie Arnhem.

De ChristenUnie en onderwijs in Arnhem

Op 7 maart vertegenwoordigde Daniël Becker de ChristenUnie Arnhem tijdens het onderwijsdebat in het Arentheem college.

Lijsttrekker Daniël Becker over onderwijs:

Genieten van het groen voor alle Arnhemmers!

kieskompas gemeente Arnhem nu beschikbaar!

Samen met de deelnemende politieke partijen heeft het Kieskompas onderwerpen verzameld die spelen in uw gemeente. Deze onderwerpen hebben we vertaald naar prikkelende stellingen. Alle partijen hebben op deze stellingen geantwoord van helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens. In het Kieskompas ziet u met welke partij(en) uw antwoorden het meeste overeenkomen. U kunt zich verder oriënteren op de posities van de verschillende partijen. Zo kunt u de thema’s selecteren die voor u belangrijk zijn en kijken welke partij op deze thema’s het meest overeenkomt met uw voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, economie of duurzaamheid. Ook kunt voor elke stelling uw antwoord vergelijken met het antwoord van de partijen. Het Kieskompas is volledig transparant. Alle antwoorden van de politieke partijen worden onderbouwd door een verwijzing naar hun verkiezingsprogramma of een andere partijbron. Het Kieskompas heeft alles gecontroleerd. Met één klik op de knop kunt u deze onderbouwingen inzien!

Vul de stellingen van het Kieskompas in en zie met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft!


U kunt het kieskompas voor de gemeente Arnhem invullen door op het logo te klikken.

Werkgelegenheid heeft alles te maken met goed bestuur

De ChristenUnie maakt zich sterk voor werkgelegenheid in Arnhem. Helaas sneuvelde een goed plan afgelopen jaar in de gemeenteraad. Dat moet anders! En dat kan met uw steun. Stem daarom ChristenUnie voor goed bestuur op 21 maart!

Arnhem wordt een duurzame stad door een stem op de ChristenUnie

Arnhem heeft het punt waar de meeste fijnstof wordt gemeten van Nederland binnen haar grenzen. Lijsttrekker Daniël Becker ter plaatse over het belang van een duurzame stad: