Peiling 11-01-2010

Een veilig Arnhem

Een leefbare en veilige samenleving vraagt ook om een sterker normbesef bij alle inwoners. Het (samen) opstellen van de Arnhemse gedragsregels kan hierbij helpen. Zo’n gedragsregel kan zijn dat we elkaar op een respectvolle en effectieve manier aanspreken op asociaal gedrag

Naar speerpunten

Wilt nu meer weten over ons verkiezingsprogramma?