Peiling 01-02-2010

De economie en de woningmarkt zijn steeds meer regionaal van aard. Arnhem moet daarom sterker inzetten op regionale samenwerking met Nijmegen, Overbetuwe en andere binnen de stadsregio en gezamenlijk inzetten op profilering van de regio en het aantrekken van bedrijven.

Wilt u meer weten over ons verkiezingsprogramma?