Referendum Stadsblokken-Meinerswijk: Stem VOOR!

IMG_4406 Stadsblokken Meinerswijkdinsdag 15 november 2016 17:20

Op 30 november mag u naar de stembus om de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk te bepalen. Dit unieke stuk Arnhem ligt als een groen hart midden in de stad. Om dit gebied zo groen mogelijk en helemaal toegankelijk te maken is uw ja-stem hard nodig.

Voor de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk zijn door de gemeente voorwaarden opgesteld voor de verdere plannen. Bij het referendum wordt u gevraagd of u kunt instemmen met deze voorwaarden. Alles over het voorgenomen raadsbesluit over die voorwaarden vindt u hier.
De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering hierover aangegeven enthousiast te zijn over de stap die met deze voorwaarden kan worden gezet. Een stap naar een toegankelijk en blijvend groen Meinerswijk en naar een uniek stuk ontwikkeld woon- cultuur en recreatiegebied op Stadsblokken.

Probleem van dit gebied is dat het maar voor een deel eigendom is van de gemeente. De rest is in handen van een projectontwikkelaar. Al jaren vindt er discussie plaats over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. De ChristenUnie heeft daarbij altijd onderscheid gemaakt tussen Stadsblokken en Meinerswijk. Dat onderscheid zien we terug in de kaders die nu voorliggen: Meinerswijk is groen en dat moet vooral zo blijven. Met een stem voor bij het referendum kiest u dan ook voor een groen Meinerswijk. Alles wat nu natuur is, blijft natuur. Bovendien worden de gebieden waar u niet kunt komen, voor iedereen toegankelijk.
Komen er dan geen woningen in Meinerswijk? Ja, het wordt mogelijk dat er een beperkt aantal woningen komt, maar alleen op de plek waar nu vooral beton ligt; het fabrieksterrein aan de noordkant van het gebied.
Het gebied Stadsblokken leent zich voor een uniek, aantrekkelijk plan met ruimte voor recreatie, cultuur, horeca, en wonen. Maar ook hier blijft het overwegend groen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we, ook gezien de jarenlange discussies en de lastige eigendomsposities, deze kans moeten grijpen!

Het volgende filmpje maakt duidelijk waarom een ja-stem een goede keuze is!

Heeft u vragen? Mail of bel ons gerust!

« Terug