Nieuws

 1. Dirk Malda.jpg
  Door Dirk Malda op 31 maart 2023 om 19:33

  Het eerste jaar in de politiek door de ogen van Dirk Malda

  We zijn alweer een jaar onderweg sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Mijn eerste jaar in de politiek.

  Lees meer over "Het eerste jaar in de politiek door de ogen van Dirk Malda"

  Labels:

 2. Rick Jansen
  Door Rick Jansen op 14 februari 2023 om 00:14

  Cursus “Geloof in de politiek”

  Voor christenen in Arnhem en omstreken organiseren wij, ChristenUnie Arnhem, tussen 28 maart en 18 april een cursus van vier weken: “Geloof in de politiek”

  Lees meer over "Cursus “Geloof in de politiek”"

  Labels:

 3. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 1 februari 2023 om 00:51

  Holocaust erkenning en bewustwording

  Uit onderzoek in opdracht van Claims Conference1 blijkt dat 23% mensen onder de 40 gelooft dat de Holocaust een mythe is of zwaar overdreven. 22% van hen vindt acceptabel om neonazisme te ondersteunen. Verder weet 53% van de respondenten Nederland niet te noemen als land waar de Holocaust heeft plaatsgevonden. En wederom 53% van de ondervraagden geeft aan te denken dat zoiets als de Holocaust vandaag de dag weer zou kunnen gebeuren. Wij zijn geschokt door deze uitkomsten en hebben daarover de volgende vragen aan het college gesteld:

  Lees meer over "Holocaust erkenning en bewustwording"
 4. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 24 november 2022 om 15:08

  Blowverbod rondom scholen

  Drugsgebruik is niet normaal. Helaas zien we dat veel jongeren er toch mee in aanraking komen. Niet alleen met het gebruik van drugs, maar ook met de criminelen die het drugscircuit runnen. Scholen zitten met hun handen in het haar als het gaat om het tegengaan van drugscriminaliteit, -handel en -gebruik op en rondom scholen. Daarom hebben wij een wijzigingsvoorstel ingediend om het gebruik van softdrugs rondom scholen te verbieden.

  Lees meer over "Blowverbod rondom scholen"
 5. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 14 november 2022 om 20:34

  De lelies in het veld

  De lelies in het veld, zij werken niet, zij spinnen niet en toch bloeien en groeien zij. De vogels in de lucht, zij zaaien niet en zij maaien niet, maar toch hebben zij te eten en kunnen zij zich nestelen.

  En in deze begroting worden de lelies en de vogels goed bediend. Een klimaatfonds van 15 miljoen, een klimaatadaptatiefonds van 12,5 miljoen. 2 maal 8 miljoen om wegen te versmallen en maximum snelheden aan te passen. Allemaal maatregelen goed voor de schepping. En dat doet de ChristenUnie normaal gesproken deugd.

  Maar, het lijkt alsof het college is vergeten dat de mens, de lelies in het veld en de vogels in de lucht ver te boven gaat. Want al deze klimaatdoelstellingen wil het college behalen over de rug van de Arnhemmers. En daar kan de ChristenUnie niet in mee gaan. Daarom dienen wij het amendement "Maak van lasten geen molensteen" van de fractie VVD mede in. De Arnhemmers hebben al crisis na crisis te verduren gehad. We moeten onze inwoners nu ontzien.

  Lees meer over "De lelies in het veld"

  Labels:

 6. Ab Zijlstra
  Door Ab Zijlstra op 14 oktober 2022 om 18:36

  Extra huisvestingplannen voor Confetti school, vervanging van noodhuisvesting, door permanente bouw

  'Dankzij de jarenlange inspanning van o.a. de ChristenUnie, is er nu  het besluit genomen dat de Noodlokalen van de Dalton School Confetti in Schuytgraaf  binnen afzienbare termijn zullen worden vervangen door permanente gebouwen.
  Lees meer over "Extra huisvestingplannen voor Confetti school, vervanging van noodhuisvesting, door permanente bouw"

  Labels:

 7. Ab Zijlstra
  Door Ab Zijlstra op 22 juli 2022 om 21:13

  Gaardenhage

  De afgelopen weken hebben wij als CU fractie van zeer dichtbij mogen ervaren wat het is om – samen met belanghebbenden van een buurt – een echt burgerparticipatie traject in te gaan. Tijdens de inspraak avond met enkele buurtbewoners is er gesproken over het participatietraject op dit dossier en de manier waarop de bewoners dit hebben ervaren. Na wat doorvragen bleek dat er heel goed inhoudelijke gesprekken met de omwonenden mogelijk waren om tot een oplossing te komen voor de manier waarop er in dit gebied gebouwd kan worden.

  Lees meer over "Gaardenhage"

  Labels:

 8. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 5 juli 2022 om 13:00

  Zedelijkheid blijft een toetsingsgrond in de APV

  Afgelopen woensdag debatteerde de raad over de regels over evenementenvergunningen in de Arnhemse APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

  Een aantal partijen dienden een voorstel in om het woord “zedelijkheid” als toetsingsgrond te schrappen. Zij stelden dat het een onduidelijk en subjectief begrip is, en dat er de afgelopen 10 jaar geen vergunningen zijn geweigerd op deze grond.

  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat deze weigeringsgrond blijft bestaan.

  Lees meer over "Zedelijkheid blijft een toetsingsgrond in de APV"

  Labels:

 9. Huize Vrijland2.jpg
  Rick Jansen
  Door Rick Jansen op 30 juni 2022 om 23:08

  Voorgenomen sloop Huize Vrijland voorkomen

  Op 19 mei berichtte de Gelderlander dat Defensie van plan is om Huize Vrijland aan de Koningsweg te slopen. In een reactie daarop verwoordde Vereniging Stadsschoon waarom het juist niet moet worden gesloopt en behouden moet blijven voor de stad.

  Lees meer over "Voorgenomen sloop Huize Vrijland voorkomen"

  Labels:

 10. Schaapsdrift.jpg
  Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 8 juni 2022 om 23:40

  Reactie ChristenUnie op van toepassing verklaren Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op de Schaapsdrift

  Het college heeft op 8 maart de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) van toepassing verklaard op de Schaapsdrift. Hieronder leest u de reactie van de Christenunie op deze keuze van het college.

  Lees meer over "Reactie ChristenUnie op van toepassing verklaren Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op de Schaapsdrift"

  Labels: