Nieuws

 1. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 13 juni 2024 om 00:08

  Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling perspectiefnota

  We hebben het hier vanavond al een aantal keer gehad over kerntaken en ambities. Maar als we het hebben over dingen die we moeten doen, wil ik het ook graag hebben over dingen hoe we die dingen doen.


  Spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten, met een oordeel dat de vrede dient.

  Een oproep uit Zacharia, die wij waarschijnlijk allemaal kunnen onderschrijven. We moeten de waarheid spreken, oprecht zijn en in vrede met elkaar leven. De waarheid spreken is niet alleen een gunst aan een ander. Maar ook aan jezelf. En het versterkt de band tussen de verschillende partijen.

  Voor ons liggen de Perspectiefnota en de Jaarstukken. We kijken vooruit en blikken terug. Daarbij moeten we eerlijk naar elkaar zijn en beoordelingen maken die onze stad dienen.

  Lees meer over "Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling perspectiefnota"

  Labels:

 2. Ab Zijlstra
  Door Ab Zijlstra op 9 april 2024 om 11:01

  Agendering 20 maart jl. inzake toegankelijkheid markt Arnhem

  Afgelopen woensdag 20 maart heeft de ChristenUnie samen met Burger Belang Arnhem de begaanbaarheid en toegankelijkheid van de markt aan de orde gesteld. Bij deze bespreking waren er vier insprekers uit de stad, waaronder ook het APCG (Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten).

  Lees meer over "Agendering 20 maart jl. inzake toegankelijkheid markt Arnhem"

  Labels:

 3. Dirk Malda.jpg
  Door Dirk Malda op 28 maart 2024 om 23:33

  Bijdrage Dirk Malda over het onderwerp Schaapsdrift

  Allereerst dank aan de VVD, de heer Maref in het bijzonder, voor het werk verricht bij de totstandkoming van het amendement.

  De heer Maref heeft het amendement al uitgebreid toegelicht en vragen beantwoord. Dit wil ik er nog aan toevoegen:

  Lees meer over "Bijdrage Dirk Malda over het onderwerp Schaapsdrift"

  Labels:

 4. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 2 februari 2024 om 14:47

  Bijdrage Nathalie Nede tijdens spoeddebat Koranverbranding

  Het recht om te demonstreren is een groot goed. En met het beperken daarvan moeten we terughoudend zijn. De ChristenUnie is dan ook van mening dat de burgemeester juist heeft gehandeld, binnen de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt. Wij zijn als gemeenteraad aan zet, om te bepalen wat voor ons de grenzen zijn aan grondrechten zoals het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting. Het verbranden van een Heilig Boek is wat ons betreft onnodig kwetsend. Een demonstratie kan ook zonder een voor anderen Heilig Boek te verbranden. Wij kunnen ons voorstellen dat we daar regels over maken.

  Lees meer over "Bijdrage Nathalie Nede tijdens spoeddebat Koranverbranding"

  Labels:

 5. Ab Zijlstra
  Door Ab Zijlstra op 5 januari 2024 om 15:51

  Omgevingsvisie 2040 en onze amendementen

  Onlangs werd de omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De omgevingsvisie helpt bij de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals een klimaatneutrale samenleving, mobiliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. Als ChristenUnie vinden wij deze omgevingsvisie 2040 van belang en willen daarom actief bijdragen om deze visie echt toekomstbestendig te maken. Daarom hebben wij voor deze omgevingsvisie 3 amendementen ingediend. Het betreft hier de volgende thema's, sociale koop, erfpacht en uitleglocaties.

  Lees meer over "Omgevingsvisie 2040 en onze amendementen"

  Labels:

 6. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 9 november 2023 om 22:30

  Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling begroting 2024 in de gemeenteraad

  Farao had eens een droom. Uit de rivier kwamen 7 mooie vette koeien, vet van vlees en ze graasden in het gras. Er kwamen ook 7 lelijke magere koeien uit de rivier. En deze magere koeien vraten de mooie vette koeien op. Maar de magere koeien bleven mager. Diezelfde nacht kreeg Farao nog een droom. 7 aren in een halm, vet en goed. En 7 dunne aren die de volle aren verslonden. Het was Jozef die de dromen uitlegde. De 7 vette koeien en de 7 goede aren, stonden voor 7 jaren van overvloed. En de 7 magere koeien en de 7 dunne aren stonden voor 7 jaren van hongersnood. Gelukkig waren deze dromen niet alleen een waarschuwing, maar kwam Jozef ook met een advies. Neem gedurende de 7 jaren van een overvloed een 5e deel en bewaar het, als voorraad voor de 7 jaren van hongersnood. Nou wil ik niet zeggen dat we 7 jaren van overvloed achter de rug hebben, want we hebben crisis na crisis te verduren gehad. Maar we waren als gemeente financieel stabiel. En ik hoop ook niet te zeggen dat we 7 jaren van hongersnood tegemoet gaan. Maar wat de ChristenUnie betreft kunnen we wel wat leren van deze dromen.

  Lees meer over "Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling begroting 2024 in de gemeenteraad"

  Labels:

 7. Rick Jansen
  Door Rick Jansen op 3 oktober 2023 om 23:28

  Wijkmedia in Arnhem op de kaart

  De afgelopen periode is Rick bezig geweest met de wijkmedia in Arnhem. Alle wijken in Arnhem hebben een wijkkrant en veel van hen hebben ook een wijkwebsite en een pagina op de belangrijkste social media (vaak Facebook en X). Een tijd geleden bereikten ons berichten dat het niet goed ging met deze wijkmedia. In een aantal wijken vreesde men dat wijkkranten moesten stoppen vanwege financiële problemen, anderen hadden moeite met het vinden van vrijwilligers voor dit specifieke werk.

  Lees meer over "Wijkmedia in Arnhem op de kaart"

  Labels:

 8. Rick Jansen
  Door Rick Jansen op 27 juli 2023 om 23:12

  Rondetafelgesprek wijkmedia

  Op 5 juli organiseerde de gemeenteraad op initiatief van fractievolger Rick Jansen  een rondetafelgesprek over wijkmedia. Hij was in de maanden daarvoor veelvuldig in gesprek gegaan met redacteuren van wijkkranten, -websites en - social media om te horen hoe het met hen ging. Van een aantal had hij al gehoord hoe moeilijk zij het hadden om het hoofd boven water te houden.

  Lees meer over "Rondetafelgesprek wijkmedia"

  Labels:

 9. Dirk Malda.jpg
  Door Dirk Malda op 27 juli 2023 om 22:51

  De Schaapsdrift

  De Schaapsdrift is een deel van de Arnhemse wijk Plattenburg. Dit deel van de wijk ligt ten noordwesten van het station Presikhaaf. In maart 2022 heeft de gemeente Arnhem de WvG (Wet voorkeursrecht gemeenten) op de woningen en bedrijven in de Schaapsdrift gelegd. Dit betekent dat bij verkoop van de woning of bedrijfspand de gemeente als eerste recht heeft op aankoop. Voor de bewoners kwam dit als donderslag bij heldere hemel. Er werd een tijd daarvoor al wel gesproken door de gemeente met de bewoners over gebiedsontwikkelling (o.a. nieuwbouwplannen), maar dat deze maatregel genomen zou worden hadden de bewoners niet zien aankomen.

  Lees meer over "De Schaapsdrift"

  Labels:

 10. Nathalie Nede Ab Zijlstra
  Door Nathalie Nede, Ab Zijlstra op 27 juli 2023 om 22:34

  ChristenUnie Arnhem in de bres voor Geitenkamp bewoners, toezegging college door ontwikkelen van een multi sport veld in het Hoogte 80 Terrein in de wijk.

  Tijdens de raadsvergadering over de perspectiefnota, heeft de fractie van de ChristenUnie zich ingezet voor de wijk Geitenkamp met verschillende wijzigingsvoorstellen of moties. Een van die voorstellen ging over de realisatie van een multi sport veld in het Hoogte 80 terrein.

  Lees meer over "ChristenUnie Arnhem in de bres voor Geitenkamp bewoners, toezegging college door ontwikkelen van een multi sport veld in het Hoogte 80 Terrein in de wijk."

  Labels: