Berichten geschreven door Nathalie Nede

 1. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 1 februari 2023 om 00:51

  Holocaust erkenning en bewustwording

  Uit onderzoek in opdracht van Claims Conference1 blijkt dat 23% mensen onder de 40 gelooft dat de Holocaust een mythe is of zwaar overdreven. 22% van hen vindt acceptabel om neonazisme te ondersteunen. Verder weet 53% van de respondenten Nederland niet te noemen als land waar de Holocaust heeft plaatsgevonden. En wederom 53% van de ondervraagden geeft aan te denken dat zoiets als de Holocaust vandaag de dag weer zou kunnen gebeuren. Wij zijn geschokt door deze uitkomsten en hebben daarover de volgende vragen aan het college gesteld:

  Lees meer over "Holocaust erkenning en bewustwording"
 2. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 24 november 2022 om 15:08

  Blowverbod rondom scholen

  Drugsgebruik is niet normaal. Helaas zien we dat veel jongeren er toch mee in aanraking komen. Niet alleen met het gebruik van drugs, maar ook met de criminelen die het drugscircuit runnen. Scholen zitten met hun handen in het haar als het gaat om het tegengaan van drugscriminaliteit, -handel en -gebruik op en rondom scholen. Daarom hebben wij een wijzigingsvoorstel ingediend om het gebruik van softdrugs rondom scholen te verbieden.

  Lees meer over "Blowverbod rondom scholen"
 3. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 14 november 2022 om 20:34

  De lelies in het veld

  De lelies in het veld, zij werken niet, zij spinnen niet en toch bloeien en groeien zij. De vogels in de lucht, zij zaaien niet en zij maaien niet, maar toch hebben zij te eten en kunnen zij zich nestelen.

  En in deze begroting worden de lelies en de vogels goed bediend. Een klimaatfonds van 15 miljoen, een klimaatadaptatiefonds van 12,5 miljoen. 2 maal 8 miljoen om wegen te versmallen en maximum snelheden aan te passen. Allemaal maatregelen goed voor de schepping. En dat doet de ChristenUnie normaal gesproken deugd.

  Maar, het lijkt alsof het college is vergeten dat de mens, de lelies in het veld en de vogels in de lucht ver te boven gaat. Want al deze klimaatdoelstellingen wil het college behalen over de rug van de Arnhemmers. En daar kan de ChristenUnie niet in mee gaan. Daarom dienen wij het amendement "Maak van lasten geen molensteen" van de fractie VVD mede in. De Arnhemmers hebben al crisis na crisis te verduren gehad. We moeten onze inwoners nu ontzien.

  Lees meer over "De lelies in het veld"

  Labels:

 4. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 5 juli 2022 om 13:00

  Zedelijkheid blijft een toetsingsgrond in de APV

  Afgelopen woensdag debatteerde de raad over de regels over evenementenvergunningen in de Arnhemse APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

  Een aantal partijen dienden een voorstel in om het woord “zedelijkheid” als toetsingsgrond te schrappen. Zij stelden dat het een onduidelijk en subjectief begrip is, en dat er de afgelopen 10 jaar geen vergunningen zijn geweigerd op deze grond.

  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat deze weigeringsgrond blijft bestaan.

  Lees meer over "Zedelijkheid blijft een toetsingsgrond in de APV"

  Labels:

 5. Schaapsdrift.jpg
  Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 8 juni 2022 om 23:40

  Reactie ChristenUnie op van toepassing verklaren Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op de Schaapsdrift

  Het college heeft op 8 maart de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) van toepassing verklaard op de Schaapsdrift. Hieronder leest u de reactie van de Christenunie op deze keuze van het college.

  Lees meer over "Reactie ChristenUnie op van toepassing verklaren Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op de Schaapsdrift"

  Labels:

 6. Daniel
  Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 26 februari 2022 om 19:58

  Interview met Daniël Becker: afscheid

  Daniël neemt afscheid als Arnhems Christen Unie-Raadslid en -fractievoorzitter. In dit interview wordt Daniël geïnterviewd en worden er een aantal vragen gesteld over zijn raadsperiode, hoogte- en dieptepunten en de toekomst. 

  Lees meer over "Interview met Daniël Becker: afscheid"
 7. Header ChristenUnie Arnhem (1).png
  Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 21 februari 2022 om 10:25

  Ontmoedigen drugsgebruik door jongeren

  Met de hakken over de sloot en een beetje geluk werd ons voorstel aangenomen. In plaats van jongeren tips te geven over “verantwoord” middelgebruik, gaan we jongeren informeren en ontmoedigen om drugs te gebruiken. Door de hoeveelheid en verscheidenheid aan (designer)drugs en hoe makkelijk het te verkrijgen is, lopen professionals soms achter de feiten aan. Wijken hebben te maken met overlast door drugsgebruik. Scholen weten niet hoe ze de drugsproblematiek aan kunnen pakken; schoolverzuim, dealen op en rondom school, leerlingen die onder invloed in de klas zitten. 

  Lees meer over "Ontmoedigen drugsgebruik door jongeren"
 8. Header ChristenUnie Arnhem (1).png
  Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 27 november 2021 om 10:08

  Maatwerk gevraagd (WMO)

  Een Arnhems meisje van 9, krijgt binnenkort vanwege haar beperking een nieuwe, grotere rolstoel. Deze nieuwe rolstoel past niet in de auto van haar ouders. Ze hebben een rolstoelbus nodig. De gemeente gaf aan dat de kosten voor een nieuwe bus niet worden vergoed. Wel de eventuele kosten voor de aanpassing van een bus. Maar een nieuwe bus kost al gauw € 30.000. En dat heeft niet iedereen. Ook voor de ouders van dit meisje is dit bedrag te groot om in één keer te kunnen betalen. Omdat zij bij de gemeente niet terecht konden startten zij een crowdfunding. Veel mensen gaven gul en er werd al snel een flink bedrag opgehaald. 

  Lees meer over "Maatwerk gevraagd (WMO)"

  Labels: