Berichten geschreven door Nathalie Nede

 1. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 13 juni 2024 om 00:08

  Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling perspectiefnota

  We hebben het hier vanavond al een aantal keer gehad over kerntaken en ambities. Maar als we het hebben over dingen die we moeten doen, wil ik het ook graag hebben over dingen hoe we die dingen doen.


  Spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten, met een oordeel dat de vrede dient.

  Een oproep uit Zacharia, die wij waarschijnlijk allemaal kunnen onderschrijven. We moeten de waarheid spreken, oprecht zijn en in vrede met elkaar leven. De waarheid spreken is niet alleen een gunst aan een ander. Maar ook aan jezelf. En het versterkt de band tussen de verschillende partijen.

  Voor ons liggen de Perspectiefnota en de Jaarstukken. We kijken vooruit en blikken terug. Daarbij moeten we eerlijk naar elkaar zijn en beoordelingen maken die onze stad dienen.

  Lees meer over "Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling perspectiefnota"

  Labels:

 2. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 2 februari 2024 om 14:47

  Bijdrage Nathalie Nede tijdens spoeddebat Koranverbranding

  Het recht om te demonstreren is een groot goed. En met het beperken daarvan moeten we terughoudend zijn. De ChristenUnie is dan ook van mening dat de burgemeester juist heeft gehandeld, binnen de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt. Wij zijn als gemeenteraad aan zet, om te bepalen wat voor ons de grenzen zijn aan grondrechten zoals het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting. Het verbranden van een Heilig Boek is wat ons betreft onnodig kwetsend. Een demonstratie kan ook zonder een voor anderen Heilig Boek te verbranden. Wij kunnen ons voorstellen dat we daar regels over maken.

  Lees meer over "Bijdrage Nathalie Nede tijdens spoeddebat Koranverbranding"

  Labels:

 3. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 9 november 2023 om 22:30

  Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling begroting 2024 in de gemeenteraad

  Farao had eens een droom. Uit de rivier kwamen 7 mooie vette koeien, vet van vlees en ze graasden in het gras. Er kwamen ook 7 lelijke magere koeien uit de rivier. En deze magere koeien vraten de mooie vette koeien op. Maar de magere koeien bleven mager. Diezelfde nacht kreeg Farao nog een droom. 7 aren in een halm, vet en goed. En 7 dunne aren die de volle aren verslonden. Het was Jozef die de dromen uitlegde. De 7 vette koeien en de 7 goede aren, stonden voor 7 jaren van overvloed. En de 7 magere koeien en de 7 dunne aren stonden voor 7 jaren van hongersnood. Gelukkig waren deze dromen niet alleen een waarschuwing, maar kwam Jozef ook met een advies. Neem gedurende de 7 jaren van een overvloed een 5e deel en bewaar het, als voorraad voor de 7 jaren van hongersnood. Nou wil ik niet zeggen dat we 7 jaren van overvloed achter de rug hebben, want we hebben crisis na crisis te verduren gehad. Maar we waren als gemeente financieel stabiel. En ik hoop ook niet te zeggen dat we 7 jaren van hongersnood tegemoet gaan. Maar wat de ChristenUnie betreft kunnen we wel wat leren van deze dromen.

  Lees meer over "Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling begroting 2024 in de gemeenteraad"

  Labels:

 4. Nathalie Nede Ab Zijlstra
  Door Nathalie Nede, Ab Zijlstra op 27 juli 2023 om 22:34

  ChristenUnie Arnhem in de bres voor Geitenkamp bewoners, toezegging college door ontwikkelen van een multi sport veld in het Hoogte 80 Terrein in de wijk.

  Tijdens de raadsvergadering over de perspectiefnota, heeft de fractie van de ChristenUnie zich ingezet voor de wijk Geitenkamp met verschillende wijzigingsvoorstellen of moties. Een van die voorstellen ging over de realisatie van een multi sport veld in het Hoogte 80 terrein.

  Lees meer over "ChristenUnie Arnhem in de bres voor Geitenkamp bewoners, toezegging college door ontwikkelen van een multi sport veld in het Hoogte 80 Terrein in de wijk."

  Labels:

 5. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 27 juli 2023 om 22:06

  Terugblik op het afgelopen politieke jaar door de ogen van Nathalie Nede

  Het eerste jaar van deze raadsperiode zit er alweer op en ik denk dat we daar positief op mogen terugkijken. We hebben aardig wat successen behaald, zoals de sloop van Huize Vrijland voorkomen, zedelijkheid als toetsingsgrond behouden, permanente huisvestingsplannen voor de Confettischool en een blowverbod rondom scholen.

  We organiseerden een cursus geloof in de politiek en bezochten verschillende Arnhemse kerken. Dit alles doen we in een fijne fractie met hardwerkende mensen die elkaar goed aanvullen.

  Persoonlijk zet ik mij in voor een veilige stad, waarin we drugsgebruik niet als normaal zien, maar de mensen achter de verslaving wel als mens blijven zien. Elke vorm van verslaving, of dat nou roken, drugs, of gokken is, moeten we actief proberen tegen te gaan.

  Lees meer over "Terugblik op het afgelopen politieke jaar door de ogen van Nathalie Nede"

  Labels:

 6. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 1 februari 2023 om 00:51

  Holocaust erkenning en bewustwording

  Uit onderzoek in opdracht van Claims Conference1 blijkt dat 23% mensen onder de 40 gelooft dat de Holocaust een mythe is of zwaar overdreven. 22% van hen vindt acceptabel om neonazisme te ondersteunen. Verder weet 53% van de respondenten Nederland niet te noemen als land waar de Holocaust heeft plaatsgevonden. En wederom 53% van de ondervraagden geeft aan te denken dat zoiets als de Holocaust vandaag de dag weer zou kunnen gebeuren. Wij zijn geschokt door deze uitkomsten en hebben daarover de volgende vragen aan het college gesteld:

  Lees meer over "Holocaust erkenning en bewustwording"
 7. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 24 november 2022 om 15:08

  Blowverbod rondom scholen

  Drugsgebruik is niet normaal. Helaas zien we dat veel jongeren er toch mee in aanraking komen. Niet alleen met het gebruik van drugs, maar ook met de criminelen die het drugscircuit runnen. Scholen zitten met hun handen in het haar als het gaat om het tegengaan van drugscriminaliteit, -handel en -gebruik op en rondom scholen. Daarom hebben wij een wijzigingsvoorstel ingediend om het gebruik van softdrugs rondom scholen te verbieden.

  Lees meer over "Blowverbod rondom scholen"
 8. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 14 november 2022 om 20:34

  De lelies in het veld

  De lelies in het veld, zij werken niet, zij spinnen niet en toch bloeien en groeien zij. De vogels in de lucht, zij zaaien niet en zij maaien niet, maar toch hebben zij te eten en kunnen zij zich nestelen.

  En in deze begroting worden de lelies en de vogels goed bediend. Een klimaatfonds van 15 miljoen, een klimaatadaptatiefonds van 12,5 miljoen. 2 maal 8 miljoen om wegen te versmallen en maximum snelheden aan te passen. Allemaal maatregelen goed voor de schepping. En dat doet de ChristenUnie normaal gesproken deugd.

  Maar, het lijkt alsof het college is vergeten dat de mens, de lelies in het veld en de vogels in de lucht ver te boven gaat. Want al deze klimaatdoelstellingen wil het college behalen over de rug van de Arnhemmers. En daar kan de ChristenUnie niet in mee gaan. Daarom dienen wij het amendement "Maak van lasten geen molensteen" van de fractie VVD mede in. De Arnhemmers hebben al crisis na crisis te verduren gehad. We moeten onze inwoners nu ontzien.

  Lees meer over "De lelies in het veld"

  Labels:

 9. Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 5 juli 2022 om 13:00

  Zedelijkheid blijft een toetsingsgrond in de APV

  Afgelopen woensdag debatteerde de raad over de regels over evenementenvergunningen in de Arnhemse APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

  Een aantal partijen dienden een voorstel in om het woord “zedelijkheid” als toetsingsgrond te schrappen. Zij stelden dat het een onduidelijk en subjectief begrip is, en dat er de afgelopen 10 jaar geen vergunningen zijn geweigerd op deze grond.

  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat deze weigeringsgrond blijft bestaan.

  Lees meer over "Zedelijkheid blijft een toetsingsgrond in de APV"

  Labels:

 10. Schaapsdrift.jpg
  Nathalie Nede
  Door Nathalie Nede op 8 juni 2022 om 23:40

  Reactie ChristenUnie op van toepassing verklaren Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op de Schaapsdrift

  Het college heeft op 8 maart de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) van toepassing verklaard op de Schaapsdrift. Hieronder leest u de reactie van de Christenunie op deze keuze van het college.

  Lees meer over "Reactie ChristenUnie op van toepassing verklaren Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op de Schaapsdrift"

  Labels: