Start

ChristenUnie Arnhem stemt in met voorstel Diftar

afvalbakmaandag 17 april 2017 15:35 Goed afval scheiden wordt beloond

Met het voorstel Diftar, heeft de gemeenteraad op 27 maart jl. ingestemd met het belonen van goed afval scheiden. Hoe beter je afval scheidt, des te meer geld je bespaart op je afvalstoffenheffing. Het voorstel heeft als voornaamste voordeel dat (beter) afval scheiden wordt gestimuleerd en beloond. Hierdoor zal er meer afval gerecycled kunnen worden. lees verder

Een tussenbalans

crocus-2107024__340dinsdag 14 maart 2017 17:34 De ChristenUnie in Arnhem in het college. Wat levert dat eigenlijk op? Na ruim een jaar is het hoog tijd om eens op een rij te zetten wat er bereikt is en wat we nog van plan zijn. lees verder

Groen Jasje

groene gevelzaterdag 18 februari 2017 13:16 Ze zijn er genoeg: Kale, stenen gevels. Ze vragen om een opknapbeurt en dan het liefst een groene. Daarom diende de ChristenUnie een motie in om een wedstrijd uit te schrijven: Welke gevel verdient een groen jasje? lees verder

ChristenUnie blij met extra zorg voor de mantelzorger

ondersteuningzaterdag 17 december 2016 15:02 Mantelzorgers moeten 24 uur per dag kunnen terugvallen op hulp en ondersteuning. Die afspraak maakte de ChristenUnie vorig jaar via het coalitieakkoord. Belangrijkste doel daarvan was het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Deze week presenteerde het college het ‘project versterking mantelzorg en respijtzorg’. lees verder

Ook in Arnhem met bed, bad en brood de winter door!

images-2dinsdag 06 december 2016 12:40 Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie die gaat over de financiering van de bed, bad en brood-locaties in het land. De staatssecretaris kondigde aan niet meer te willen betalen voor deze vorm van opvang. Omdat dit ook de bed, bad, en brood-opvang in Arnhem treft, heeft de Christenunie in Arnhem onderstaand persbericht mede ondertekend. Het mag niet zo zijn dat, zolang er geen betere oplossing is, mensen in de kou worden gezet. lees verder

Tiny Houses, een duurzame kans voor Arnhem

tiny housezaterdag 03 december 2016 11:33 In Nederland winnen Tiny Houses, ook in Arnhem, steeds meer aan populariteit: er is zelfs een ware Tiny-House beweging ontstaan. De ChristenUnie ziet kansen voor deze vorm van duurzaam wonen. Daarom stellen we, samen met Groenlinks, het college de vraag of er in Arnhem ruimte kan komen voor Tiny Houses. lees verder

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk: Stem VOOR!

IMG_4406 Stadsblokken Meinerswijkdinsdag 15 november 2016 17:20 Op 30 november mag u naar de stembus om de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk te bepalen. Dit unieke stuk Arnhem ligt als een groen hart midden in de stad. Om dit gebied zo groen mogelijk en helemaal toegankelijk te maken is uw ja-stem hard nodig. lees verder

Algemene Beschouwingen

IMG_1645zaterdag 12 november 2016 13:59 November is altijd de maand van de begroting en dus ook van de Algemene Beschouwingen. Een tijd om terug te kijken maar vooral om plannen te maken voor het komende jaar. Een bijzonder jaar omdat veel beleid en mensen gaan verhuizen naar de wijken. Behalve bij deze grote verandering stond de ChristenUnie stil bij zorg voor ouderen en bij de (te) grote cultuurambities in onze stad. lees verder

Arnhem zet in op integratie vluchtelingen

vluchteling welkomwoensdag 29 juni 2016 23:55 De gemeenteraad heeft ingestemd met het integratiebeleid vluchtelingen.
De vluchtelingen in Arnhem krijgen vanaf het begin de mogelijkheid om te
integreren. Het college zet hier vol op in. lees verder

Welke plek in Arnhem is volgens u geschikt voor zonnevelden?

zonneveldenwoensdag 29 juni 2016 22:47 De wethouder heeft criteria opgesteld voor zonnevelden. Deze zijn
aangenomen door de raad. Ideeën voor geschikte plekken kunnen worden
aangedragen. Na de zomer zal de raad besluiten over de eerste plekken in
Arnhem waar zonnevelden kunnen komen. Dit is het begin. Ook in de
komende jaren zullen er zonnevelden worden aangelegd. lees verder

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018