Verkiezingsprogramma

De ChristenUnie staat in de samenleving als partij die vanuit bijbels perspectief naar de politiek kijkt en actie onderneemt. Wij zien het als opdracht ons in te zetten voor de bloei en groei van de stad. En vooral ook door het bouwen van huizen om in te wonen, de zorg voor de schepping en het omzien naar elkaar. Dat zien we niet los van de belofte die God ons geeft op een hoopvolle toekomst. Daarom gaan we voor een hoopvol Arnhem! 

Voor die hoop zien we vier gebieden die eruit springen. 

Hoopvol thuis 

Iedereen heeft recht op een eigen thuis. Hierbij wordt er rekening gehouden met wensen en behoeftes. Ook is het van groot belang dat een woning betaalbaar is. Het is ons streven om de woningbouw zoveel mogelijk gepaard te laten gaan met veel groen, verticale bossen en gevelgroen. 

Hoopvol samen

Wij gaan voor een stad waar een eerlijke en betrokken overheid altijd oog heeft voor jou. Hierin spelen geloofsgemeenschappen en andere maatschappelijke organisaties een grote rol. Wij zijn de partij voor christenen voor iedereen! De ChristenUnie wil dat de gemeente deze groepen als erkende partners betrekt. Van begin tot eind: we gaan voor een hoopvol samen. 

Hoopvol kleurrijk

Iedereen is gelijkwaardig en heeft recht op dezelfde kansen. De ChristenUnie zet zich daarom in voor bestrijding van armoede, discriminatie en uitsluiting. De onderlinge verbondenheid tussen mensen is de hoeksteen van ons samenleven, waarbij het gezin de kern vormt. Iedereen verdient de kans om te groeien als mens! 

Hoopvol bloeiend

Wij vinden het belangrijk dat een beleid duurzaam - en dus houdbaar - is. Op de lange termijn denken en samen bouwen. Zo zijn we afhankelijk van klimaat en natuur. De ChristenUnie zet zich in voor onze groene stad, waarin de mooie parken voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. Nu én voor de komende generaties. Dus ook op naar een mooi, groen Arnhem! 

Kortom: de ChristenUnie leeft en handelt vanuit hoop, geloof en menslievendheid. Zo gaan we samen een hoopvolle toekomst tegemoet in Arnhem!

Download hier ons verkiezingsprogramma.