Tiny Houses, een duurzame kans voor Arnhem

tiny housezaterdag 03 december 2016 11:33

In Nederland winnen Tiny Houses, ook in Arnhem, steeds meer aan populariteit: er is zelfs een ware Tiny-House beweging ontstaan. De ChristenUnie ziet kansen voor deze vorm van duurzaam wonen. Daarom stellen we, samen met Groenlinks, het college de vraag of er in Arnhem ruimte kan komen voor Tiny Houses.

In Nederland winnen Tiny Houses, ook in Arnhem, steeds meer aan populariteit: er is zelfs een ware Tiny-House beweging ontstaan. In deze schriftelijke vragen belichten we eerst een aantal aspecten en voordelen van Tiny Houses. De ChristenUnie en Groenlinks zien namelijk kansen voor Tiny Houses als antwoord op actuele woonbehoefte en zijn van mening dat Tiny Houses ook bij kunnen dragen aan de Arnhemse ambities op gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid. Daarom stellen wij vervolgens een aantal vragen om te achterhalen hoe de gemeente Arnhem hier tegenover staat en wat de mogelijkheden zijn voor de gemeente om de opkomst van Tiny Houses verder te stimuleren.

Wat is een Tiny House?

Een Tiny House heeft een zeer beperkte oppervlakte (tot ongeveer 40m²) en is zeer compact ingedeeld zodat je er ondanks de beperkte ruimte in kunt wonen. Het is doorgaans energiezuinig, duurzaam, goedkoop om te realiseren en heeft maandelijkse lasten van enkele honderden euro’s. Een Tiny House wordt voor of door de eigenaar geheel naar eigen smaak ontworpen en gebouwd. Vaak wonen er 1 of 2 mensen in zo’n huisje, soms ook gezinnen met 1 of 2 kinderen.

Wat zijn de voordelen?

 1. Duurzaamheid.

Bij de bouw van een Tiny House wordt vaak gekozen voor duurzame natuurlijke materialen. Om zo milieubewust mogelijk te leven wordt het huisje vaak ook zo ingericht dat er zuinig geleefd kan worden (denk aan het opvangen van regenwater en het plaatsen van zonnepanelen). Daarnaast hoef je met minder ruimte simpelweg minder te stoken, kun je minder spullen verzamelen en als gevolg daarvan belast je het milieu minder en hoef je minder te doen aan onderhoud.

 2. Woonbehoefte.

Tiny Houses kunnen voldoen aan een specifieke woonvraag naar duurzame, goedkope en kleinere woningen. Dat de vraag naar dit soort woningen groter wordt heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Vooral in grote steden neemt het aantal singles al jaren toe en alleenstaanden hebben minder ruimte nodig dan gezinnen waardoor de behoefte aan kleinere woningen groeit. Door de stijgende huizenprijzen in steden is het ook voor m.n. jongeren en singles lastig om een huis te krijgen. Het is daarom goed om het woningaanbod aan te passen en de komst van Tiny Houses kan hier één antwoord op zijn. Doordat singles en kleinere gezinnen naar een Tiny House verhuizen ontstaat er bovendien extra ruimte op de sociale huurmarkt.
Ook het eenvoudig leven spreekt mensen aan. Met een kleinere betaalbare woning heb je lage maandlasten waardoor bewoners tijd en aandacht over houden om te investeren in niet-materiële zaken.

 3. Werkgelegenheid en geld.

De flexibilisering op de arbeidsmarkt, het hoge aantal werklozen en de stijging van het aantal ZZP’ers zorgt er voor dat steeds minder werknemers de zekerheid van een stabiele inkomensstroom hebben. Het is daarom des te belangrijker om de private uitgaven goed tegen het licht te houden om te kijken waar het Arnhemse geld heen rolt. In Nederland valt hierbij op dat de woonlasten torenhoog zijn: een groot deel van het maandinkomen wordt ingezet om de hypotheek of huur te betalen. Geld dat dus niet direct naar de Arnhemse economie toestroomt. Helaas zorgt dit er ook voor dat Nederland een enorme private schuldenberg heeft opgebouwd. Door in te zetten op lagere woonlasten houden bewoners van Tiny Houses meer geld over om uit te geven in de stad waar ze wonen wat de lokale economie en werkgelegenheid ten goede komt. Lagere maandlasten maken het ook makkelijker om het huishoudboekje op orde te hebben waardoor ook op de lange termijn meer (spaar)geld naar de lokale of regionale economie kan toevloeien. 

Het bovenstaande in overweging nemend, hebben wij de volgende vragen voor het college:

De ChristenUnie en Groenlinks zijn van mening dat Tiny Houses kunnen bijdragen aan:

-       Het voldoen aan de behoefte naar betaalbare kleinere woningen.
-       Het bevorderen van doorstroming op de sociale huurmarkt.
-       De duurzaamheidsagenda van de gemeente Arnhem.
-       De gezonde financiële positite van huishoudens en investeringen in de lokale economie.
Is het college dit met de ChristenUnie en Groenlinks eens en zo ja, hoe kan dit toegepast worden op de Arnhemse situatie?

Naast de mogelijkheid om een Tiny House af te nemen van een ontwikkelaar (zoals een aantal woningen in ecowijk De Kiem), zien we in het land dat veel mensen een eigen Tiny House bouwen en zoeken naar grond. Is het college bereid :

1. Te onderzoeken hoeveel animo er is voor Tiny Houses in Arnhem, onder de Arnhemse bevolking en daarbuiten?
2. Te onderzoeken of er tijdelijke (gemeente-)gronden beschikbaar zijn waar Tiny Houses voor enkele jaren kunnen staan.
3. Indien er voor de gemeente Arnhem animo is, passend beleid te ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met diverse wensen zoals:

  • Zelfbouwers die naar grond zoeken.
  • Mensen die een Tiny House van een ontwikkelaar willen afnemen.
  • Mensen die een Tiny House op het terrein van een particulier willen verblijven.
  • Mensen die Tiny Houses voor economische- of sociale doelen willen gebruiken.
  • Mensen die goedkoper en kleiner willen wonen, vergeleken met hun huidige huurhuis, en daarme de doorstroming in de sociale huur bevorderen. 

Gerben Bosscha en Addy Plieger

« Terug