ChristenUnie blij met extra zorg voor de mantelzorger

ondersteuningzaterdag 17 december 2016 15:02

Mantelzorgers moeten 24 uur per dag kunnen terugvallen op hulp en ondersteuning. Die afspraak maakte de ChristenUnie vorig jaar via het coalitieakkoord. Belangrijkste doel daarvan was het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Deze week presenteerde het college het ‘project versterking mantelzorg en respijtzorg’.

Mantelzorgers zijn onmisbaar maar hebben het niet makkelijk. Zeker nu er in toenemende mate sprake is van langer zelfstandig thuis wonen van mensen met een zorgbehoefte, neemt de belasting voor mantelzorgers toe. Als zij niet op tijd ondersteund worden, groeit het risico op overbelasting. Om die reden heeft de ChristenUnie bij toetreding van het college gepleit voor extra inzet op 24-uurs hulp en respijtzorg voor mantelzorgers.
Wethouder Anja Haga maakte deze week namens het college bekend dat daar € 500.000,- voor wordt uitgetrokken!

In Arnhem is er al een breed pakket aan voorzieningen om mantelzorgers te waarderen en om ze te ondersteunen. Het gebruik daarvan blijft echter achter bij de verwachting. Ook is het lastig de groep mantelzorgers goed te bereiken omdat veel van deze zorg stilletjes en voor de buitenwereld niet zichtbaar verleend wordt.
Preventie, vroegsignalering en ondersteuning zijn dus enorm belangrijk.

Het ‘project versterking mantelzorg en respijtzorg’ wil de hulp aan mantelzorgers op vijf punten verbeteren:

  1. Bewustwording en zichtbaarheid van de rol en positie van mantelzorgers in Arnhem.
  2. Kennis van de behoefte aan waardering en ondersteuning van de (naar schatting 30.000) Arnhemse mantelzorgers.
  3. Gerichte aanpassing en uitbreiding van de Arnhemse voorzieningen voor mantelzorgondersteuning/respijtzorg.
  4. Verbetering van de kennis van mantelzorgers met betrekking tot het Arnhemse aanbod aan ondersteuning.
  5. Verbeteren van de toegang: wegnemen van drempels en vraagverlegenheid. 

Uiteraard is de ChristenUnie erg blij met deze voornemens. Op mantelzorgers moeten we namelijk zuinig zijn!

« Terug