En nu verder..

IMG_4406dinsdag 04 juli 2017 19:28

Na het bericht van twee weken geleden waarin de ChristenUnie bekend maakte uit de coalitie te stappen is het hoog tijd voor een update. Hoe kijken we terug? Maar vooral ook: Hoe gaan we verder?

De keuze van fractie en bestuur om de coalitie te verlaten is niet lichtzinnig genomen. Pijnlijk maar onvermijdelijk, was de conclusie nadat we opnieuw stuitten op een gebrek aan constructieve samenwerking. We hebben onszelf steeds de vraag gesteld op welke wijze wij ons programma en het verhaal van de ChristenUnie het beste uit konden dragen. En hoe we dat moesten doen zonder onszelf, onze geloofwaardigheid en ons profiel te verliezen.
Dat deden we anderhalf jaar geleden, toen we vol vertrouwen de stap richting college zetten. En dat bleven we doen. Totdat we de afgelopen maand moesten constateren dat de grens bereikt was.

Was dit voor de ChristenUnie dan achteraf verloren tijd?
Helemaal niet. De afgelopen anderhalf jaar hadden we namelijk met een ChristenUnie-wethouder op de onderwerpen zorg en duurzaamheid goud in handen. Met Anja Haga hebben we op deze punten grote stappen gezet die goed zijn voor Arnhem en voortkomen uit ons verkiezingsprogramma. Daar zijn we haar enorm dankbaar voor. We hebben voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet:

 • Uitbreiding inzet mensenhandel
 • Uitbreiding inzet zorg voor vrouwen op zorgzone/tippelzone. Het uitstapprogramma Nextstep wordt gecontinueerd, en de komende tijd zelfs geïntensiveerd.
 • Intensivering mantelzorgondersteuning.
 • Verbeterde aanpak ketenzorg maatschappelijke opvang. Er zijn nu veel betere samenwerkingsafspraken tussen Stoelenproject, VGGM, Iriszorg en gemeente dan voorheen.
 • Integratieplan voor statushouders.
 • Start activerend werk per 1 jan 2017. Vanuit de inclusie-gedachte een heel belangrijke stap. 
 • Samenwerking wijkteams, kerken en andere maatschappelijke organisaties. Er is begin dit jaar een conferentie geweest, en na de zomer komt er weer een conferentie met als doel: hoe kunnen deze organisaties (nog) beter samenwerken.
 • Aandacht voor rol van kerken in beleidsplannen van gemeente.
 • Opzetten adviesraden Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen.
 • Opzetten stuurgroep Beschermd Wonen om de doorstroom te bevorderen.
 • Vechtscheidingen: Er is een conferentie geweest, en naar aanleiding daarvan worden er dit jaar veel actiepunten uitgevoerd.
 • Inzet op aanpak verwarde personen.
 • Start zonnevelden.
 • Aanbesteding inkoop duurzame energie (met 19 gemeenten). Een hele innovatieve aanbesteding waarin de energieleverancier energie lokaal moet gaan opwekken. In plaats van sjoemelstroom met certificaten (wat Arnhem altijd had), hebben we straks dus echt groene, lokaal, opgewekte stroom. 

(In ontwikkeling: Warmtenet, permanent waterstoftankstation, DB Modulaire Gemeenschappelijke Regeling, Doelgroepenvervoer, Windmolens, Lingezegen etc.).

We wensen Anja sterkte en Gods zegen toe nu haar werk voor Arnhem zo plotseling moest stoppen.

En hoe nu verder?
In ons persbericht zeiden we niet voor niets dat we hoopten dat nu het gesprek gevoerd gaat worden over de wijze waarop we deze mooie gemeente op een constructieve wijze kunnen besturen. Wat de ChristenUnie betreft liever vandaag dan morgen. Het aanzien van de politiek maar ook dat van de stad Arnhem is niet gediend bij voortdurend gedoe op het stadhuis.
Tegelijk realiseren we ons dat constructief besturen en samenwerken vooral een kwestie is van doen. Van aan de slag gaan met die samenwerking, elkaar zoeken op inhoud, goede voorstellen steunen, of deze nou komen van het college of vanuit de oppositie. Laten zien dat het gaat om de stad en haar inwoners.
De ChristenUnie in Arnhem wil zich op een positieve en constructieve manier de komende maanden voor u blijven inzetten.

 

« Terug