Altijd de zorg voorop

Sold for sex.jpgdonderdag 06 juli 2017 12:32

In Arnhem is de discussie over de tippelzone weer opgelaaid. Het aantal vrouwen dat gebruik maakt van de zone is inmiddels zo klein dat sluiten een reële optie is. De ChristenUnie wil hier een zorgvuldig debat over. Niet voor niets zetten wij ons al ruim twintig jaar in voor de beste zorg voor prostituees.

Zorg
Toen in 1996 de gemeenteraad van Arnhem besloot tot de inrichting van een tippelzone, was het de ChristenUnie die de voorwaarde van hulp, zorg en opvang aan het tippelzoneconcept toevoegde. In de jaren die volgden was de toekomst van de tippelzone regelmatig onderwerp van discussie. En steeds hamerde de ChristenUnie op het belang van de zorg en van het blijven aanbieden van mogelijkheden om uit de prostitutie te stappen. Next Step, het uitstapprogramma werd een feit. En met succes! In de loop van de jaren wisten steeds meer vrouwen de weg uit de prostitutie te vinden.

Ontroerend was het moment dat ik bij de diploma-uitreiking mocht zijn van een groep vrouwen die in het kader van hun uitstapprogramma een computercursus had gevolgd. Voor sommigen van hen was dit het eerste diploma in hun leven. De ontdekking van nieuwe talenten en een perspectief zonder tippelen, maakte hen terecht trots en hoopvol.
Regelmatig zette de ChristenUnie het uitstapprogramma op de agenda. Vooral omdat de voortgang diverse keren gevaar liep door het gebrek aan financiën. Toen de ChristenUnie eind 2015 toetrad tot het college, is er door ons gezorgd voor structureel budget voor het uitstapprogramma Next Step. Ook is via een motie de reikwijdte van het uitstapprogramma vergroot naar alle prostituees in Arnhem. Hiermee kunnen ook de thuiswerkers of mannen en vrouwen die in clubs werken, via Next Step uitstappen. 

We laten niemand vallen
Begin dit jaar bleek dat het aantal actieve vrouwen met een vergunning op de tippelzone aanzienlijk was gedaald. In onze ogen was de vraag terecht of sluiten van de zone een optie was. Dit was overigens niet een vraag die de ChristenUnie of de wethouder stelde, maar een vraag die al in januari formeel werd gekoppeld aan de feitelijke situatie. De suggestie dat de sluiting een idee van de ChristenUnie of zelfs van voorman Gert-Jan Segers was, is dus pertinent onjuist.  
Het college stuurde vervolgens een voorstel naar de raad. In onze ogen getuigt dit (weliswaar opgeschorte) principebesluit van het college van realiteitszin en van zorg. Immers, elke vrouw die nog op de zone werkt, krijgt zowel voor als na de sluiting maximale zorg en begeleiding. Er wordt maatwerk geleverd. We laten niemand vallen.
Graag zou de ChristenUnie over dit voorstel om zorgvuldig over te gaan tot sluiting, met de raad in gesprek gaan. Juist omdat er zo verschillend wordt gedacht over wat de beste richting is. 

Het verwijt van andere partijen, en met name van D66, dat de ChristenUnie niet kijkt naar wat de vrouwen nodig hebben, is gezien het feit dat de ChristenUnie al meer dan twintig jaar continu vraagt om de beste zorg voor deze kwetsbare doelgroep, pijnlijk en onterecht.

Wat je niet ziet, dat is er wel
Natuurlijk is het niet te voorkomen dat vrouwen die per se willen blijven werken in de prostitutie, uiteindelijk andere manieren daarvoor zoeken. Dit vraagt om goede prostitutiecontrole, handhaving en hulpverlening. In dit kader valt er veel te leren van al die (grote) steden die ons zijn voorgegaan in het sluiten van tippelzones.

De ChristenUnie is zich er ook van bewust dat met het eventueel sluiten van de tippelzone de prostitutie niet uit Arnhem verdwenen is. Ook omdat onder andere de legalisering van de prostitutie heeft geleid tot een verschuiving richting illegale vormen ervan.
‘Wat je niet ziet, dat is er wel’, zeggen wij regelmatig. En binnen dat illegale circuit zijn mensenhandel en uitbuiting grote risico’s. Er is weinig zicht en controle op. Om die reden vroeg de ChristenUnie om een beter beeld van de vergunde en niet vergunde sector. Op basis van feiten en cijfers is extra capaciteit uitgetrokken voor de strijd tegen mensenhandel en is de aanpak ervan geïntensiveerd.

Met elkaar!
Dat er over de toekomst van de tippelzone verschillend gedacht wordt, is gezien de verschillen tussen politiek partijen begrijpelijk. Maar wij hebben geen begrip voor het feit dat andere partijen onjuiste beelden van en meningen over de ChristenUnie via de media verspreiden, zonder ook maar enig contact of debat.

Laten we onze zorgen delen, erover in gesprek gaan en samen zoeken naar het beste voor vrouwen die onze zorg zo hard nodig hebben. Dat is de manier van de ChristenUnie.

Addy Plieger
Fractievoorzitter ChristenUnie Arnhem

« Terug