Het tegengaan van discriminatie in de horeca

donderdag 22 februari 2007 21:19

Panel duidelijk deurbeleid
Te beginnen met het eerste: Discriminatie is in strijd met artikel 1 van de Grondwet en raakt aan de kernwaarden van onze rechtsstaat, namelijk dat iedereen gelijk wordt behandeld. Daarom zijn wij blij met het feit dat initiatieven worden ontplooid om discriminatie in de horeca aan te pakken. Dat discriminatie bij uitgaansgelegenheden voorkomt is onderhand een vaststaand feit.

Wat is precies het probleem?
Uit onderzoek van de Landelijke Vereniging Anti Discriminatie Bureaus en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie blijkt dat met name Marokkanen, Turken en jonge asielzoekers slachtoffer zijn van discriminatie in de horeca. Redenen voor ondernemers om allochtonen te weigeren zijn bijvoorbeeld dat de ondernemer simpelweg niet teveel allochtonen in de gelegenheid wil omdat dit is slecht voor de omzet en vanwege het feit dat allochtonen intimiderend kunnen overkomen door groepjes te vormen.
Uiteraard is ook de ChristenUnie zich ervan bewust dat de ondernemer een deurbeleid mag voeren. Immers, zowel het publiek als de ondernemer is gebaat bij veilige en prettige uitgaansgelegenheden. Bovendien heeft de ondernemer het recht om die personen die kwaad willen, buiten het etablissement te houden. Echter, dit beleid moet op gelijke gronden worden toegepast zonder onderscheid te maken tussen een van de gronden uit art. 1 van de Grondwet.
 
De gemeente heeft als maatregel tegen de discriminatie het idee een panel in te stellen waar bezoekers die gediscrimineerd zijn, of zich zo voelen, terecht kunnen om een klacht in te dienen tegen de betreffende ondernemer.
We moeten dit panel een eerlijke kans geven. De ChristenUnie is kritisch als het gaat om de kosten en de baten. In Rotterdam komen jaarlijks bij een dergelijk panel ca. 25 tot 30 klachten binnen. In Arnhem zullen dit er logischerwijs minder zijn. Het budget dat voor het panel is uitgetrokken is E 27.500,=. Als er tien klachten binnenkomen dan zijn de kosten per klacht dus bijna E 3.000,= Maar zoals gezegd, je moet ergens beginnen.
 
We vinden dit echter niet voldoende. We hebben onderzocht hoe andere steden met deze problematiek omgaan. Er blijken veel meer mogelijkheden dan het enkel instellen van een panel. Drie suggesties:
  1. Neem in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op dat discriminatie aan de deur een reden kan zijn de horecavergunning geheel of deels in te trekken;
  2. Het bewijzen van discriminatie aan de deur is moeilijk. Praktijktests kunnen uitkomst bieden, te meer daar dit middel door de rechter wordt geaccepteerd in mogelijk volgende procedures;
  3. Sluit een convenant tussen gemeente, horeca, politie en Openbaar Ministerie. Dit is in meerdere steden al gebeurd. De aanpak van discriminatoir deurbeleid kan onderdeel zijn van een dergelijk convenant net als zaken als toezicht en alcoholgebruik.
 
Conclusie: We zijn niet tegen dit panel duidelijk deurbeleid maar het moet onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen. In Rotterdam lijkt de combinatie van een convenant naast het panel goed te werken. Tijdens het debat over dit onderwerp wees de burgemeester al onze suggesties van de hand. Daarom zullen we een motie indienen ter instelling van het genoemde convenant.
 
Amnesty International voert dit jaar actie tegen discriminatie. In dit kader voeren zij een onderzoek uit in alle 443 gemeenten om te bezien wat de gemeenten ondernemen tegen discriminatie. Wellicht kan dit een uitdaging zijn om in Arnhem ons beste beentje voor te zetten!

« Terug