Rijnboog: Cultuur duur onder dak

rijnboogwoensdag 16 januari 2008 12:16

Na het (mislukte) referendum over de haven in Rijnboog is gekozen voor de variant Sluis. Voor dit referendum stond al vast dat cultuur in dit nieuw te bouwen Havenkwartier een prominente plaats gaat innemen. Deze plannen krijgen langzamerhand vorm. De ChristenUnie volgt deze plannen met aandacht omdat de voorgenomen bouw de stad ingrijpend gaat veranderen.

Wat is het plan? Kort gezegd verrijzen er twee locaties waar cultuur wordt aangeboden. Het kenniscluster met o.a. bibliotheek en het Domein en het kunstencluster met o.a. de Schouwburg en het Museum voor Moderne Kunsten. Kosten? 120 miljoen Euro. 

Uitgangspunt voor ons in de discussie is dat cement in de samenleving kan vormen. Dit vergt investeringen maar kent ook grenzen. Een uitgangspunt dat hieruit voortvloeit, is een goede financiële huishouding voor organisaties die cultuur aanbieden. Op dit moment zijn de meeste cultuurinstellingen in Arnhem en hun medewerkers onderdeel van het gemeentelijk apparaat. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat die instellingen waar kunst & cultuur wordt geconsumeerd op eigen benen leren staan en daarom als een aparte stichting moeten worden georganiseerd. 

Een heel aantal Arnhemse cultuurinstellingen is hard toe aan een nieuw onderkomen. Denk aan de bibliotheek en het Domein. Het is goed dat daaraan wordt gewerkt. Ook moet het idee om instellingen onder een dak samen te brengen op instemming van de voorzieningen zelf te kunnen rekenen. Dit moet, net als de overtuiging dat clustering de ideale oplossing is, de komende tijd nog blijken. 

Waar we moeite mee hebben zijn de enorm toegenomen kosten. Nog geen drie jaar geleden kostten deze plannen nog 80 miljoen Euro, nu al de helft meer. Wat zijn de werkelijke kosten wanneer dit in 2012 – 2014 is afgerond? We willen geen tweede Arnhem Centraal waar de begroting enorm is overschreden! Ook hebben we moeite met de huidige organisatie van de cultuurinstellingen. Deze moet zodanig worden gewijzigd dat ze zelfstandiger functioneren.

 

« Terug