ChristenUnie stelt harde voorwaarden Cultuur in Rijnboog

rijnboogzaterdag 12 april 2008 20:56

Marktpartijen die investeren in Rijnboog moeten mee risico gaan dragen in de ontwikkeling van het Havenkwartier, en ook mag het bouwen van nieuwe cultuurgebouwen niet leiden tot stijging van tarieven voor cultuureducatie aan de jeugd. Als aan deze eisen niet voldaan wordt, zal de ChristenUnie niet instemmen met de start van de ontwikkeling van Cultuur in Rijnboog

Deze maand beslist de gemeenteraad van Arnhem of er toekomst is voor een clustering van cultuurinstellingen in Rijnboog. De ChristenUnie vindt dat er qua huisvesting van de Arnhemse cultuurinstellingen een slag geslagen moet worden. Ondanks het feit dat de ChristenUnie fel gekant is tegen de grote haven met sluis, ziet de fractie kansen voor het geplande cultuurcluster in de zuidelijke binnenstad. Vooral het kenniscluster, waar o.a. het Domein en de bibliotheek deel van uit gaan maken, heeft de potentie om als levendige sleutel een trekker te worden in dat gebied.

De ChristenUnie heeft echter grote twijfels over de financiële haalbaarheid. De plannen zijn in korte tijd flink duurder geworden, terwijl een solide financiële uitgangspositie van groot belang is. Cultuur in Rijnboog mag geen tweede Arnhem Centraal worden!

Daarom stelt de fractie via twee wijzigingsvoorstellen harde randvoorwaarden aan haar instemming met het verdere plannen maken:

Marktpartijen die investeren in Rijnboog profiteren van de aanwezigheid van een cultuurcluster gecombineerd met een haven, aldus het college. Daarom moeten deze marktpartijen ook deels risicodrager worden in de ontwikkeling van het Havenkwartier. De verdere ontwikkelingen van Cultuur in Rijnboog worden zo, ook als even het tegenzit, niet alleen een gezamenlijk belang, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Verder vindt de ChristenUnie dat de concretisering van de prijs voor het bouwen van het cultuurcluster absoluut niet gebaseerd mag worden op stijging van tarieven voor cultuureducatie voor de Arnhemse jeugd. Nu niet, en in de toekomst niet.

« Terug