ChristenUnie Arnhem: Voor elkaar!

woensdag 18 januari 2006 19:40

De rode draad voor de komende vier jaar is: ‘Voor elkaar’. Door middel van ‘Relatiepolitiek’ - als tegenpool van de doorgeschoten individualisering in de Nederlandse samenleving - wil de ChristenUnie dit motto hanteren als uitgangspunt voor het programma van de komende verkiezingsperiode.

De leden hebben naast de kandidatenlijst, aangevoerd door Addy Plieger, het verkiezingsprogramma goedgekeurd. Het programma 2006-2010 bouwt voort op wat de ChristenUnie nu in de gemeenteraad doet. De ChristenUnie Arnhem wil herkenbaar zijn door de menselijke maat te zoeken, door sociaal voor elkaar te zijn vanuit een christelijke motivatie, door op te komen voor het milieu en door een degelijk financieel beleid.

De ChristenUnie wil dit concreet laten zien door de zorg voor kwetsbare groepen en te werken aan het terugdringen van een tweedeling in de samenleving. Daarnaast blijft de ChristenUnie kritisch als het gaat om grote projecten. Financiële haalbaarheid en degelijkheid dienen voorop te staan. Bijvoorbeeld het Rijnboog-project, waarbij de ChristenUnie stelt dat Arnhem prima havenloos kan blijven.

‘Voor elkaar’ geldt niet alleen voor grote onderwerpen of projecten maar juist ook als het om het individu gaat: de ChristenUnie pleit voor het instellen van wijkvader-projecten om de wijken veiliger en leefbaarder te maken. Tevens dient blijvend aandacht te worden gegeven aan de opvang van verslaafden en daklozen.

Relatiepolitiek op alle niveaus om samen te werken aan eerlijkheid en duidelijkheid. Een verdere uitwerking van het programma is beschikbaar via het secretariaat.

Het is ook te lezen door hier te klikken.

« Terug