vragen ChristenUnie Rijnboog/Havenkwartier

vraagtekenwoensdag 16 september 2009 10:19

Deze maand behandelt de gemeenteraad de Nota van Randvoorwaarden van het Havenkwartier (Rijnboog).
Er leven nog veel vragen, ook bij de fractie van de ChristenUnie. Hieronder treft u de belangrijkste daarvan aan. Mocht u zelf ook nog vragen hebben, laat het ons weten!

Vragen ChristenUnie Havenkwartier:

 1. Nogmaals de kosten voor de Haven met Sluis. Klopt het bedrag van 34 mio Euro? (28 plus 5,9)
 2. Er is dus een nieuwe risicoanalyse in de maak. Waarom is deze niet gelijktijdig met het voorliggende raadsvoorstel gepresenteerd? Dat zou toch overtuigend kunnen zijn!?
 3. Hoe zit het met de verblijfsaccommodatie? dus toilet-/douchegebouw en kantoor havenmeester. (Passanten zullen waarschijnlijk niet twee keer door de sluis gaan voor alleen een kop koffie?..dus overnachten is dan  “logischer”)
 4. Kunt u uitleggen hoe u op deze drukke plek een onbemande brug en een onbemande sluis wil situeren?
 5. In de stukken is het NHM nog een belangrijke factor, wat is er door het niet doorgaan hiervan veranderd, vooral in kansen en risico’s?
 6. Er staat: De parkeerbehoefte wordt getoetst aan de actuele parkeernormen. Uitgangspunt is de Parkeernota 2003-2010. Hoe reëel is dit uitgangspunt? Hoe staat het met het bereikbaarheidsfonds? (deze vraag hebben we al diverse malen gesteld, maar we krijgen er geen antwoord op!)
 7. Meer woningen, ook voor gezinnen. Wat betekent dit voor de inrichting van het gebied i.v.m. richtlijnen speelruimte?
 8. Water en riolering. Wellicht extra rioleringsplan nodig vanwege de diverse waterstromen vanuit het noorden van de stad. Het antwoord luidde dat dit in de grondexploitatie zat. Maar dit zijn toch extra kosten?
 9. Waar komt de 5,1 miljoen “overigen” aan subsidie vandaan?
 10. Hoe verhoudt Kunst aan de Rijn zich met het totaal aan kosten voor de cultuurgebouwen (dus ook Musis en Schouwburg!) Zijn er voldoende financiële middelen om daar de noodzakelijke en opknapbeurten te realiseren?
 11. Hoe stellig is de bewering dat de subsidies vanuit VROM en provincie slechts verleend worden voor het graven van een haven?
 12. Hoe verhoudt zich het totaal aan financiën voor Fase 1? De winst wordt o.a. nog altijd gezien in de torens in Coehoorn (Zuid). Hoe realistisch is dat nog?
 13. Hoe ziet de projectgroep/organisatie Rijnboog er momenteel uit? (na vertrek van diverse personen het laatste jaar, en nu ook nog De Morales (plus Vrolijks en Coenen)

 

« Terug