Betuttelen of realiteitszin?

vrijdag 04 oktober 2013 14:07

Een deel van de gemeenteraad trok bleek weg toen het voorstel om prijsacties in de horeca aan banden te leggen het haalde. “Betutteling, bevoogding, emigreren!”, klonk het om mij heen. Dat roept de vraag op: Mag de overheid, mag de politiek zich met dit soort dingen bemoeien?

Maandagavond stond niet alleen de Drank- en Horecawet op de agenda, maar ook de nota Volksgezondheid. Speerpunt daarin: jeugd en alcohol! Reden daarvoor is niet alleen de toenemende overlast door dronken jeugd, maar vooral het gezondheidsaspect. Steeds duidelijker zijn de inzichten in het schadelijke effect van alcohol op de hersenontwikkeling van jongeren. (tot 23 jaar)

Voor de behandeling van de Drank- en Horecawet heeft de ChristenUnie met veel mensen gesproken. Met deskundigen, met ouders en ook met jongeren. Opvallend was dat de keuze voor discotheek of kroeg en de mate waarin er gedronken wordt, vooral wordt ingegeven door de prijs, en met name prijsacties. Dit komt overeen met een onderzoek van de Universiteit Twente: 63% van de jongere drinkers stemmen er de keuze van het café op af, en meer dan de helft (55%) geeft aan tijdens een prijsactie meer te drinken dan gewoonlijk.

Heeft het zin om die prijsacties te verbieden? Ja, zeggen deskundigen zoals STAP en de Wereld Gezondheidsorganisatie, ja zegt Iriszorg en ja zegt dus de meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad.

Moet je het niet gewoon aan de verantwoordelijkheid van de ondernemers overlaten? Kom op, heb een beetje vertrouwen, werd er gezegd. Dat was ook het uitgangspunt van de ChristenUnie. Helaas hebben we ons vertrouwen gaandeweg een stukje verloren. Waarom hanteren horecaondernemers prijsacties? Toen de Level stuntte met onbeperkt drinken voor een vaste prijs heeft de ChristenUnie meteen contact gezocht en gevraagd naar het hoe en wat. De reactie was simpelweg dat het ging om omzet scoren. En stoppen met schenken aan dronken jongeren? Ondanks dat er bij de toegang opgelet wordt, is dat in de praktijk een lastige. Uit recente zogenaamde doortaponderzoeken blijkt dat ook wel. In 72% van de horecagelegenheden wordt doorgeschonken aan dronken jongeren.

Als politieke partij, en als gemeente wegen we vanuit een brede verantwoordelijkheid alle belangen af. En een daarvan is de volksgezondheid. De nieuwe Drank- en Horecawet biedt de lokale overheid instrumenten om alcoholconsumptie (van jongeren) te remmen. Met het voorstel de prijsacties aan banden te leggen, kan er met de prijs gezakt worden tot 60% van de oorspronkelijke prijs. Er kan dus nog best wel wat. En bovendien geldt de regel voor alle horeca, dus vanuit concurrentieoogpunt biedt het duidelijkheid.

En gaan de jongeren nu niet thuis eerst indrinken? De ChristenUnie beseft dat er geen kant- en klare aanpak is voor het (leren) omgaan met alcohol. Dat blijkt ook wel uit de vele studies en publicaties over dit onderwerp. Belangrijk is een eventuele verschuiving goed te volgen. En gelukkig hebben diverse supermarkten (in het centrum) er al voor gekozen om de goedkope alcoholische dranken uit de schappen te halen.

Dus ja, de overheid mag zich via de Drank- en Horecawet ten behoeve van het algemeen belang, de volksgezondheid, bemoeien met hoe ondernemers drank verkopen. Zo hopen we op een gezonder en prettiger uitgaansleven in Arnhem. En daar heeft iedereen baat bij.

« Terug