Aan het roer?

roerdonderdag 26 juni 2014 10:15

De eerste politieke meters liggen achter ons. Arnhem is een nieuw college rijker, maar gelukkig ook een grotere en deels vernieuwde ChristenUnie-fractie. Het is even wennen zoeken en verbijten, vooral omdat de coalitie pas in het najaar, via een Arnhem Agenda gaat vertellen wat het coalitieakkoord precies inhoudt. Tot die tijd varen we maar wat, zonder dat de raad kan (bij-)sturen.

Intussen kruisen diverse heikele punten die het uitgangspunt van het college ‘met de stad’ zwaar op de proef stellen, ons pad.
Zo worstelt wethouder van Burgsteden met de bomen in het Spijkerkwartier. Terecht maken bewoners zich zorgen! De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld en rekent op een wethouder die in overleg met de wijk tot het uiterste zal gaan om zoveel mogelijk bomen te behouden.
Wethouder Elfrink heeft soms wat van een olifant in een porseleinkast. Niet alleen kreeg hij door verslagen van de coalitieonderhandelingen de Arnhemse cultuurwereld over zich heen, ook joeg hij de woningcorporaties op de porseleinkast door de plannen om de rioolheffing voor 50% te gaan heffen bij de eigenaren, oftewel ook bij de corporaties. Dreigende taal over het stopzetten van projecten volgde. De corporaties zijn inmiddels weer ‘in gesprek’ met de wethouder…
De ChristenUnie maakt zich daarbij flink boos over het feit dat wethouder Elfrink de motie over de ‘wederopbouw van de HBS’ niet wil uitvoeren. De raad heeft duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan een discussie en een raadsbesluit over het principe van het bouwen van een gebouw aan het Gele Rijdersplein en de daardoor noodzakelijke verplaatsing van het monument, de AKU-fontein. Uiteindelijk heeft de wethouder toegezegd om voor a.s. maandag de raad een brief te sturen over dit onderwerp. Als dit al lukt, is het nog altijd niet hetgeen de raad per motie gevraagd heeft.
Dan zweeft er ook nog boven het stadhuis de aankondiging van de enorme bezuiniging op de rekenkamer. Aangekondigd in het coalitieakkoord, maar elke argumentatie ontbreekt. En dat terwijl de rekenkamer door een besluit in april van de Tweede Kamer veel meer bevoegdheden krijgt. Erg belangrijk vanwege de grote veranderingen in het sociale domein, de decentralisaties. De ChristenUnie vindt ook daarom dat de rekenkamer als belangrijk controle-instrument van de raad volwaardig zijn werk moet kunnen blijven doen.
Aan de andere kant van het stadhuis danst wethouder Alex Mink op eieren in de kwestie rond een dansschool in Rijkerswoerd. Hier botsen duidelijk regels en ontstane realiteit. Heel verstandig heeft de wethouder besloten de situatie te gedogen totdat er beleid is over hoe om te gaan met bedrijven terreinen, met een wellicht flexibeler opzet.

De ChristenUnie mist op dit moment een Perspectiefnota. De nota die gewoonlijk in het voorjaar de koers aangaf voor de begroting in het najaar. Het instrument voor de raad om via moties bij te sturen.
Natuurlijk neemt het coalitieakkoord die rol nu deels over, maar via amendementen en moties een coalitieakkoord bijstellen is een utopie. De coalitie is nog veel te blij met hun verhaal.
Gevolg is dat de raad nu pas bij de behandeling van de Begroting de koers kan gaan bijstellen. Een slechte zaak.
Om de vaardigheden van sturen, laveren, vooruit en overstag te gaan, te oefenen, zijn we als fractie afgereisd naar Friesland om daar tussen diverse buien en gesprekken door een dag te zeilen.
En wees gerust, dat roer, dat ligt ons wel!

« Terug