De Schaapsdrift

Dirk Malda.jpg
Door Dirk Malda op 27 juli 2023 om 22:51

De Schaapsdrift

De Schaapsdrift is een deel van de Arnhemse wijk Plattenburg. Dit deel van de wijk ligt ten noordwesten van het station Presikhaaf. In maart 2022 heeft de gemeente Arnhem de WvG (Wet voorkeursrecht gemeenten) op de woningen en bedrijven in de Schaapsdrift gelegd. Dit betekent dat bij verkoop van de woning of bedrijfspand de gemeente als eerste recht heeft op aankoop. Voor de bewoners kwam dit als donderslag bij heldere hemel. Er werd een tijd daarvoor al wel gesproken door de gemeente met de bewoners over gebiedsontwikkelling (o.a. nieuwbouwplannen), maar dat deze maatregel genomen zou worden hadden de bewoners niet zien aankomen.

De angst bij bewoners zit in mogelijke verloedering van de wijk (niemand die meer wil investeren in zijn huis) en uiteindelijk de sloophamer die boven hun hoofd hangt. Volgens de wet moet de gemeenteraad binnen drie maanden de WvG bekrachtigen en anders vervalt deze.
Uiteindelijk is er vrijwel precies binnen drie maanden en met een zeer krappe meerderheid (waarbij niet alle raadsleden van coalitiepartijen vóór hebben gestemd) vóór het bekrachtigen van de WvG gestemd. De ChristenUnie was hier tegen, net als alle andere raadsleden van oppositiepartijen. We zien het als een disproportionele maatregel. Het zou wellicht enkele extra woningen kunnen opleveren, maar volgens ons voor een te hoge prijs voor de bestaande bewoners. De WvG op bedrijfspanden was volgens ons wel een goede maatregel, omdat in dat gebied al best een behoorlijk aantal nieuwe woningen gebouwd zou kunnen worden. Wel is er in 2022 een motie aangenomen waarin ‘uitgaan van bestaande bebouwing’ werd meegegeven als een randvoorwaarde aan het college.

Begin 2023 kwam het college met een startnotitie, wat een schets had moeten zijn voor de gebiedsontwikkeling, maar daarin werd niet uitgegaan van de bestaande bebouwing. Dankzij mede-aandringen van de ChristenUnie, middels een amendement, is deze notitie slechts ter kennisgeving aangenomen en dus niet bekrachtigd door de raad. Opnieuw kreeg het college de opdracht om van bestaande bouw uit te gaan. Het college neemt dit nu serieus maar we zijn er nog niet. In een eerste schets kan slechts een deel van de woningen van de WvG af. De ChristenUnie blijft zich in de komende maanden inzetten voor de huidige bewoners en zal zich tegelijkertijd constructief opstellen om van het huidige bedrijventerrein een mooie nieuwe woonwijk te maken.

Labels: