Omgevingsvisie 2040 en onze amendementen

Ab Zijlstra
Door Ab Zijlstra op 5 januari 2024 om 15:51

Omgevingsvisie 2040 en onze amendementen

Onlangs werd de omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De omgevingsvisie helpt bij de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals een klimaatneutrale samenleving, mobiliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. Als ChristenUnie vinden wij deze omgevingsvisie 2040 van belang en willen daarom actief bijdragen om deze visie echt toekomstbestendig te maken. Daarom hebben wij voor deze omgevingsvisie 3 amendementen ingediend. Het betreft hier de volgende thema's, sociale koop, erfpacht en uitleglocaties.

Wij vinden met name dat de koers van het college om nu alleen in te zetten op binnenstedelijk bouwen te beperkt. Met name vanwege de grote complexiteit en talloze binnenstedelijke obstakels, zoals bereikbaarheid, en eventuele uitkoop van bedrijven of particulieren (al dan niet via de WVG, waar de Schaapsdrift een schrijnend voorbeeld van is). Uiteraard kan binnenstedelijk bouwen bijdragen tot de enorme woningbouw opgave waar ook Arnhem voor staat, maar niet uitsluitend. Wij geloven in een gezonde mix van zowel buiten-, als binnenstedelijk bouwen. Vandaar dat wij deze mogelijkheid nadrukkelijk willen openhouden.
Daarbij zien wij o.a. sociale koop en erfpacht als belangrijke instrumenten om de huizenprijzen in Arnhem nog enigszins betaalbaar te houden. Wij maken ons grote zorgen over de prijsontwikkelingen van woningen in de regio. Voor mensen met een modaal inkomen, zelfs voor tweeverdieners, wordt het steeds moeilijker om een betaalbare woning te kunnen kopen.

Mobiel wonen vinden wij ook een zeer belangrijk thema, omdat wij vinden dat er nu eindelijk eens een keuze moet worden gemaakt voor de mensen die al jarenlang wachten op een nieuwe standplaats voor hun mobiele woning. Daarom dienden wij het amendement van Arnhem Centraal om mobiel wonen ook op te nemen in de omgevingsvisie mede in. 

Er werd door andere partijen een amendement ingediend over 'schone en hernieuwbare energie systemen'. Hierin wordt ook kernenergie wordt benoemd om uit te sluiten in deze omgevingsvisie. Wij willen deze optie openhouden. In lijn met de landelijke lijn om een onderzoek te starten naar het ontwikkelen van twee - kleinere en innovatieve -  kerncentrales.

Labels: